14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego.
  Sposobach na podnoszenie efektywności pracy zespołów wirtualnych.
  Sposobach zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy w zespole rozproszonym, mimo izolacji od współpracowników.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
  Zniwelowania bariery w pracy rozproszonej.
  Podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych.
  Doboru adekwatnych metod i narzędzi zarządzania oraz komunikacji w zespołach rozproszonych.
  Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, mimo izolacji od współpracowników.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem zespołem.
  Komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji.

 • DZIEŃ I

  9:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 WPROWADZENIE

  Cele do realizacji.
  Zakres merytoryczny.
  Organizacja warsztatu.
  Oczekiwania uczestników warsztatu.
  MODUŁ I. WIRTUALNY ZESPÓŁ W DZIAŁANIU

  Zespół versus grupa pracowników – co decyduje o tym, że mówimy o zespole?
  Wirtualny zespół versus wirtualna grupa raportująca do jednego szefa.
  Przykłady wirtualnych zespołów.
  Wstępna definicja wirtualnego zespołu, którego jestem członkiem i liderem.
  Identyfikacja kryteriów decydujących wyborze metod pracy dla wirtualnych zespołów.
  Rodzaje zespołów wirtualnych.
  Rodzaje barier przy współpracy: fizyczne (ograniczony kontakt osobisty), kulturowe (dotychczasowa rutyna pracy), psychologiczne, inne.
  Korzyści i czynniki ryzyka w pracy opartej na strukturze wirtualnej.
  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 MODUŁ II. BUDOWANIE MOSTÓW POMIĘDZY RÓŻNYMI KULTURAMI

  Zarządzanie poprzez cele versus zarządzanie poprzez zadania.
  Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
  Radzenie sobie z kulturami innych społeczności.
  Samoocena świadomości pracy wewnątrz różnokulturowych grup.
  Wykorzystanie różnorodnej kultury w budowaniu skuteczności zespołowej
  Studium przypadku – od czego zacząć? Osobiste przesłanie lidera na inaugurację pracy wirtualnego zespołu.
  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 16:20 MODUŁ III. BUDOWANIE ZAUFANIA NA ODLEGŁOŚĆ

  Studium przypadku: Problematyczny email.
  Dobre praktyki dla budowania zaufania.
  Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
  Świętowanie sukcesu mimo odległości.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMODUŁ IV. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ ZESPOŁU – metody pracy

  Proces zdalnej komunikacji.
  Słuchanie – klucz do sukcesu.
  Zadawanie pytań.
  Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej).
  Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
  Metoda Stop-Start-Kontynuuj.
  16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.  DZIEŃ II

  09:00 – 11:00 MODUŁ V. NARZĘDZIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ZESPOŁU

  Studium przypadku – dzień z życia szefa wirtualnego zespołu.
  Telefon jako podstawowe narzędzie komunikacji.
  Efektywne używanie telefonu.
  Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
  Efektywne telekonferencje.
  Komunikatory w praktyce.
  Rozmowy video.
  Email
  Do czego służy email?
  Standardy użycia w wirtualnym zespole.
  Telekonferencje internetowe
  Skype, Live Meeting, podobne technologie.
  Biała tablica, zdalny pulpit w komunikacji.
  Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania relacji personalnych.
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 MODUŁ VI. ZEBRANIA WIRTUALNEGO ZESPOŁU

  Efektywne i nieefektywne zebrania.
  Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników.
  Jak omawiać wyniki biznesowe.
  Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań.
  Elementy integrujące zespół.
  Symulacja zebrania wirtualnego zespołu.
  MODUŁ VII. PRZYWÓDZTWO W WIRTUALNYM ZESPOLE

  Niezbędne umiejętności dla prowadzenia wirtualnego zespołu.
  Model 7 kluczowych ról do wypełnienia oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher):
  Lider (leader).
  Katalizator rezultatów (results catalyst).
  Moderator (facilitator).
  Przełamywacz przeszkód (barrier breaker).
  Strateg biznesowy (business strategist).
  Wzór do naśladowania (living example).
  Motywowanie członków wirtualnych zespołów.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:45 MODUŁ VIII. DODATKOWE ELEMENTY ORGANIZACJI PRACY WIRTUALNEGO ZESPOŁU

  Karta Zespołu (Virtual Team Charter)
  Macierz odpowiedzialności i uprawnień członków zespołu
  Reguły pracy i współpracy – wytyczne operacyjne
  Narzędzia do pracy i współpracy oraz dobre praktyki ich wykorzystania
  15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi. Test wiedzy (na życzenie).

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby związane z pracą w wirtualnych zespołach.
  Osoby, które dołączają do pracy w wirtualnym zespole.
  Szefowie oraz menedżerowie zespołów rozproszonych.
  Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji menedżerskich.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce