14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW

Warszawa Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CELE SZKOLENIA
   Zniwelować bariery w pracy rozproszonej,
   Podnieść efektywność pracy wirtualnych zespołów,
   Dobrać adekwatne metody/narzędzia zarządzania i komunikacji,
   Udoskonalić kompetencje do przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa,
   Dać większą satysfakcję z wykonywanej pracy, mimo izolacji od współpracowników.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 WPROWADZENIE
   Cele do realizacji
   Zakres merytoryczny
   Organizacja warsztatu
   Oczekiwania uczestników warsztatu

  MODUŁ I - WIRTUALNY ZESPÓŁ W DZIAŁANIU
   Zespół versus grupa pracowników - Co decyduje o tym, że mówimy o zespole?
   Wirtualny zespół versus wirtualna grupa raportująca do jednego szefa
   Przykłady wirtualnych zespołów
   Wstępna definicja wirtualnego zespołu, którego jestem członkiem i liderem
   Identyfikacja kryteriów decydujących wyborze metod pracy dla wirtualnych zespołów
   Rodzaje zespołów wirtualnych
   Rodzaje barier przy współpracy: fizyczne (ograniczony kontakt osobisty), kulturowe (dotychczasowa rutyna pracy), psychologiczne, inne?
   Korzyści i czynniki ryzyka w pracy opartej na strukturze wirtualnej

  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 MODUŁ II - BUDOWANIE MOSTÓW POMIĘDZY RÓŻNYMI KULTURAMI - WSTĘP
   Zarządzanie poprzez cele versus zarządzanie poprzez zadania
   Różnice kulturowe - bariera, którą należy zarządzać?
   Radzenie sobie z kulturami innych społeczności
   Samoocena świadomości pracy wewnątrz różno-kulturowych grup
   Wykorzystanie różnorodnej kultury w budowaniu skuteczności zespołowej
   Studium przypadku – od czego zacząć? (osobiste przesłanie lidera na inaugurację pracy wirtualnego zespołu)

  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 16:20 MODUŁ III - BUDOWANIE ZAUFANIA NA ODLEGŁOŚĆ
   Studium przypadku: Problematyczny email
   Dobre praktyki dla budowania zaufania
   Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
   Świętowanie sukcesu mimo odległości

  MODUŁ IV - Efektywna komunikacja wewnętrzna wirtualnego zespołu – metody pracy
   Proces zdalnej komunikacji
   Słuchanie - klucz do sukcesu
   Zadawanie pytań
   Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej)
   Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
   Metoda Stop-Start-Kontynuuj

  16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.


  DZIEŃ II

  09:00 – 11:00 MODUŁ I - EFEKTYWNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA WIRTUALNEGO ZESPOŁU – NARZĘDZIA
   Studium przypadku - Dzień z życia szefa wirtualnego zespołu
   Telefon jako podstawowe narzędzie komunikacji
  o Efektywne używanie telefonu
  o Dobre praktyki rozmów telefonicznych
  o Efektywne telekonferencje
  o Komunikatory w praktyce
  o Rozmowy video
   Email
  o Do czego służy email?
  o Standardy użycia w wirtualnym zespole
   Telekonferencje internetowe
  o Skype, Live Meeting, podobne technologie
  o Biała tablica, zdalny pulpit w komunikacji
  o Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania relacji personalnych

  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 MODUŁ II - ZEBRANIA WIRTUALNEGO ZESPOŁU
   Efektywne i nieefektywne zebrania
   Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników
   Jak omawiać wyniki biznesowe?
   Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań
   Elementy integrujące zespół
   Symulacja zebrania wirtualnego zespołu

  MODUŁ III - Przywództwo w wirtualnym zespole
   Niezbędne umiejętności dla prowadzenia wirtualnego zespołu
   Model 7 kluczowych ról do wypełnienia oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher):
  o Lider (leader)
  o Katalizator rezultatów (results catalyst)
  o Moderator (facilitator)
  o Przełamywacz przeszkód (barrier breaker)
  o Strateg biznesowy (business strategist)
  o Coach
  o Wzór do naśladowania (living example)
   Motywowanie członków wirtualnych zespołów

  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:45 MODUŁ IV - DODATKOWE WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRACY WIRTUALNEGO ZESPOŁU
   Karta Zespołu (Virtual Team Charter)
   Macierz odpowiedzialności i uprawnień członków zespołu
   Reguły pracy i współpracy - wytyczne operacyjne
   Narzędzia do pracy i współpracy + dobre praktyki ich wykorzystania

  15:45 – 16:00 PODSUMOWANIE WARSZTATU
   Sesja pytań i odpowiedzi
   Test wiedzy (o ile takie będzie życzenie)
   Oczekiwania versus rezultaty szkolenia oraz plany działań uczestników

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 •  Szefowie oraz menedżerowie.
   Osoby, które chcą się rozwijać w kierunku zarządzania ludźmi.
   Osoby planujące objąć stanowisko kierownicze.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce