14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje - Human Skills

Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Narzędziach niezbędnych do osiągania celów biznesowych poprzez negocjacje oraz praktyczne ćwiczenia korzystania z tych narzędzi.
  Dostosowywaniu procesu i narzędzi negocjacji do ich kontekstu biznesowego i odbiorcy.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Efektywnej negocjacji z uwzględnieniem strategicznej argumentacji.
  Zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia celów biznesowych.  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Negocjowaniem.
  Wywieraniem wpływu.
  Komunikacją interpersonalną.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:45 – 10:45 Moduł I. Postawa, nastawienie i kompetencje skutecznego negocjatora.

  Pięć cech skutecznego negocjatora.
  Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna negocjatora).
  Sposoby kreowania wewnętrznej energii i motywacji negocjacyjnej.
  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 12:30 Moduł II. Przygotowanie do negocjacji relacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku partnerów.

  Zrozumienie i stosowanie kluczowych kwestii psychologii negocjacji.
  Harwardzki model negocjacyjny (wygrana-wygrana) – nastawienie na wzajemny szacunek, uczciwość i obustronne osiągnięcie korzyści (biznesowych i relacyjnych).
  Proces negocjacji i kontr-intuicyjne podejście do procesu.
  Kluczowe pojęcia i narzędzia negocjacyjne (potrzeby, interesy, lista zakupowa, LIMit negocjacyjny, BATNA, WATNA, miejsce i czas negocjacji, negocjowanie z grupą, inne).
  Matematyka negocjacyjna: przygotowanie i wykorzystywanie liczb w negocjacjach.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:45 Moduł III. Sondowanie, zrozumienie i kreowanie potrzeb partnera negocjacji.

  Analiza interesów i stanowisk obu stron negocjacji.
  Pojęcia: potrzeba, wartość, cecha, zaleta, korzyść oraz zarządzanie nimi w procesie negocjacji.
  Rozróżnienie pozycji negocjacyjnej (targowanie) i potrzeby partnera (negocjowanie).
  Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach.
  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 16:15 Moduł IV. Techniki negocjacji- zaawansowana komunikacja werbalna w negocjacjach.

  Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach.
  „Słowa klucze” i „czerwone flagi” w negocjacjach.
  Kluczowe słowa i zwroty w negocjacjach – co oznaczają, których używać, a których unikać.
  Język korzyści i język strat oraz związane z nimi modele komunikacyjne.
  16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

  DZIEŃ II

  09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

  09:15 – 10:45 Moduł V. Zaawansowana komunikacja niewerbalna w negocjacjach.

  Pięć złotych zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej.
  Autoprezentacja, budowanie wizerunku i wiarygodności w negocjacjach.
  Efektywna praca głosem w trakcie negocjacji.
  Skuteczne stosowanie języka ciała jako narzędzia przekonywania w negocjacjach.
  Efektywne „czytanie” języka ciała partnera w negocjacjach.
  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 12:30 Moduł VI. Style, techniki i kontr-techniki negocjacji.

  Pięć modelowych stylów i strategii negocjowania.
  Dobór odpowiedniego stylu negocjacji do określonej sytuacji.
  Najczęściej spotykane i najskuteczniejsze techniki oraz kontr-techniki negocjacji (np. niska i wysoka piłka, ukierunkowany wybór, brooklyński optyk, karty na stół, zmiana negocjatora, niechętny kupujący/sprzedający, blef, oburzenie, zakotwiczenie, nagroda w raju, obiektywne kryteria oceny, próbny balon, odwrócenie uwagi i inne).
  Reguły i kontr-reguły wywierania wpływu i manipulacji w negocjacjach (reguły: wzajemności, lubienia, autorytetu, dowodu słuszności, konsekwencji, ograniczonej dostępności, kontrastu i inne).
  Efektywne zarządzanie ustępstwami w trackie negocjacji.
  Specyfika negocjacji cenowych.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:45 Moduł VII. Zarządzanie impasem i konfliktem w negocjacjach.

  Przyczyny powstawania impasu i konfliktu w negocjacjach.
  Sposoby identyfikacji „niebezpiecznych” sygnałów w negocjacjach.
  Proces powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w negocjacjach (proces eskalacji i deeskalacji).
  Proces oraz narzędzia przełamywania impasu i blokady w trakcie negocjacji.
  Zarządzanie emocjami w trakcie negocjacji (własnymi oraz partnera negocjacji).
  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 15:45 Moduł VIII. Podstawowe błędy popełniane w trakcie negocjacji.

  Brak jasności tego, co strony chcą osiągnąć.
  Mylna interpretacja tego, co jest najważniejsze (dla obu stron).
  Skupianie się zbytnio na jednym elemencie negocjacji (np. cenie).
  10 grzechów głównych popełnianych w trakcie negocjacji.
  15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

 • Dyplom

 • warsztat, wykład, ćwiczenia, dysksuja

 • Adresaci Szkolenia:
  Szefowie zespołów handlowych.
  Pracownicy działu sprzedaży.
  Pracownicy działów obsługi klienta.
  Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
  Właściciele firm.
  Osoby zainteresowane tematem efektywnych technik negocjacji.

 • 1 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce