14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE jak być skutecznym liderem dla siebie i innych - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Kształtowaniu własnego stylu przywództwa w oparciu o swoje mocne strony.
  Sposobach budowania własnej wiarygodności.
  Typach osobowości i ich wpływie na komunikację i życie zawodowe.
  Sposobach silnej argumentacji i skutecznej perswazji.
  Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne Profile Insights Discovery™.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Dostrzegania szans i możliwości na konstruktywne zmiany.
  Efektywnego planowania i wdrożenia zmian z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw.
  Aktywnego czerpania ze swoich zasobów w roli lidera.
  Rozpoznawania różnych typów osobowości wśród współpracowników i dostosowywania pod nie swoich zachowań.
  Skutecznej argumentacji i wywierania wpływu na innych.
  Budowania dobrych relacji w zespole.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem zespołem.
  Tworzeniem wizerunku.
  Wywieraniem wpływu na innych.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 Wprowadzenie – definicja i obszary przywództwa

  Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
  Obszar osobisty
  Obszar społeczny
  Obszar strategiczny
  MODUŁ I. Przywództwo osobiste

  Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
  Wartości i postawy
  Preferencje osobiste – wstęp do metody Insights Discovery™
  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 MODUŁ II. Poznanie siebie drogą do przywództwa osobistego

  Percepcja i preferencje w pracy wg Insights Discovery™
  Typy osobowości wg teorii C.G. Junga
  Analiza indywidualnych profili Insights Discovery™
  Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
  Radzenie sobie ze stresem
  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 16:20 MODUŁ III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

  Rozpoznanie typów osobowości
  Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości
  Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
  Działania na rzecz rozwoju ludzi
  16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.  DZIEŃ II

  09:00 – 11:00 MODUŁ IV. Przywództwo strategiczne

  Koncentracja na wynikach, wizja-cel
  Misja firmy, zespołu i osobista
  Analiza strategiczna
  Kreatywne inicjatywy rozwojowe
  Priorytety, determinacja, konsekwencja
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 MODUŁ V. Zmiana i transformacja

  Źródła zmian
  Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian
  Etapy wdrażania zmian
  Źródła i rodzaje autorytetu
  Transformacja jako ludzki wymiar zmian
  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:45 MODUŁ VI. Budowanie przywództwa społecznego – wywieranie wpływu

  Wystąpienia publiczne
  Style perswazji
  Rozwiązywanie problemów
  Taktyki wywierania wpływu
  15:45 – 16:00 Podsumowanie, wypracowanie Osobistego Planu Działania.

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Szefowie oraz menedżerowie.
  Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania ludźmi.
  Osoby planujące objąć stanowisko kierownicze.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce