0 Godzin, 2 Dni

EFEKTYWNE PREZENTACJE W PRAKTYCE HANDLOWEJ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przezanczenie i cel szkolenia:  * Wzrost skuteczności handlowej.

  * Opanowanie skutecznych technik prezentacji handlowych.

  * Efektywne korzystanie z pomocy merytorycznych, technicznych i demonstracji.

  * Skuteczna argumentacja z wykorzystaniem prawideł funkcjonowania pamięci i perswazji.

  * Umiejętności techniczne w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu.

  * Odporność na ekspozycję społeczną.

 • ŚWIADOME BUDOWANIE WIZERUNKU EKSPERTA W DZIEDZINIE WŁASNEGO BIZNESU

  - ocena wiarygodności jako podstawa skuteczności w prezentacjach handlowych
  - wartości oczekiwane i cenione u odbiorców prezentacji handlowych
  - negatywne emocje prezentera, źródła lęku, niepewności i tremy
  - korzyści z treningu mentalnego, generowania nastawień, higieny psychicznej i fizycznej prezentera

  PODSTAWY SKUTECZNEJ PREZENTACJI HANDLOWEJ

  - proces sprzedażowy a prezentacja handlowa, podstawy teoretyczne
  - związek między wiarygodnością nadawcy a efektem prezentacji
  - wiedza o produkcie, pozytywne emocje oraz gotowość lub facylitacja zakupu jako rezultat skutecznej prezentacji
  - identyfikacja i eliminacja potencjalnych źródeł błędów i niekorzystnych zjawisk
  - prawa efektywnych prezentacji handlowych a teoria wystąpień publicznych

  PRZYGOTOWANIE SKUTECZNEJ PREZENTACJI HANDLOWEJ A POSTAWA KLIENTÓW

  - wybór najlepszej formy prezentacji
  - techniki nawiązania kontaktu
  - podstawowa technika „spis treści” i jej zastosowanie
  - stosowanie techniki demonstracji, statystyk, opinii w rozwinięciu
  - zakończenie przez podsumowanie, kluczowe korzyści, klamry, postanowienia i życzenia
  - produkty materialne a usługi w prezentacjach – podobieństwa i różnice
  - pomoce techniczne, rekwizyty i dowody
  - towar w działaniu, substytuty usługi podczas demonstracji

  NIEPRZEWIDZIANE SYTUACJE PODCZAS PREZENTACJI HANDLOWYCH

  - radzenie sobie z tremą i lękiem przed przemawianiem, rola optymizmu i pesymizmu, krytycyzm
  - pytania z audytorium, sondowanie wiedzy i fachowości prezentera
  - jak radzić sobie z awarią sprzętu
  - prowadzenie trudnego audytorium, role grupowe w audytorium

 • imienny certyfikat uczestnictwa

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce