21 Godzin, 3 Dni

grupa max. 14

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Wrocław Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności:

  jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym?

  jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem?

  jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstwa?

  jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem?

  jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu?”

 • STRATEGICZNE I TAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  poziomy zarządzania produkcją
  rozwój nowych produktów
  techniczne przygotowanie produkcji
  struktura systemu produkcyjnego
  organizacja i sterowanie przepływem produkcji
  nowoczesne metody sterowania produkcją
  organizacja przestrzeni produkcyjnej
  ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
  klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami
  struktura i wielkość zapasów
  czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów
  aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów
  prognozowanie popytu na wyroby
  wybrane narzędzia zarządzania zapasami
  ocena efektywności zarządzania zapasami
  czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów
  PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI – HIERARCHIA PLANÓW
  określenie partii produkcyjnych
  produkcja krótkoseryjna / stała
  określenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego
  informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją
  PLANOWANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH – „PLANOWANIE POTRZEB” MRPII (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)
  popyt zależny i niezależny
  planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP
  planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP
  harmonogramowanie spływu produkcji MPS
  planowanie zasobów wytwórczych MRPII
  efekty stosowania systemu MRPII
  OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
  wyliczenie i planowanie kosztów produkcji
  kalkulacja kosztów własnych przedsiębiorstwa
  analiza kosztów zaopatrzenia – kalkulacja zużycia materiałów
  w zależności od wielkości produkcji
  koszty pracy – bezpośrednie i pośrednie
  kalkulacja kosztów produktów finalnych
  nowoczesne metody optymalizacji procesu produkcyjnego
  rentowność produktów
  jak zwiększyć zyski przedsiębiorstwa?
  WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  metody mierzenia efektywności zarządzania produkcją
  Kluczowe Wskaźniki Efektywności – KPI
  PRZYKŁADY STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  SMED – zespołowa redukcja czasu przezbrojenia maszyn
  „5”S” – Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja,
  Samodoskonalenie
  KAZEIN – ciągłe doskonalenie
  TPM – ZERO usterek maszyn, ZERO wad, ZERO wypadków
  JiT – zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją
  metodologia KANBAN
  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE PRODUKCYJNYM
  rola kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  kształtowanie nawyków pracowników nastawionych na stałe udoskonalanie
  organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  motywowanie pracowników
  rola małych grup w procesie zarządzania produkcją
  zorientowany na ludzi program poprawy produktywności
  zasady budowania organizacji procesowej
  ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ I TRANSPORTEM WEWNĘTRZNYM
  usprawnianie procesu magazynowania
  efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
  zastosowanie automatycznej identyfikacji
  organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie

  Dodatkowe zagadnienie realizowane podczas szkolenia to:
  przeprowadzenie scenek rodzajowych związanych z tematyką szkolenia,
  wprowadzenie symulacji (gry) procesu produkcyjnego,
  wprowadzenie ćwiczeń z zakresu komunikacji,
  przykłady rozwiązywania konfliktów,
  elementy motywacyjne dla pracowników.

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

  Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

  Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

  Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją, kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych), kierowników produkcji, planistów, pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych, liderów zmian.

 • 1 790,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce