0 Godzin, 0 Dni

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Trening „Efektywna współpraca w zespole” przeznaczony jest dla osób, które już są lub będą pełnić zadania menedżerów, dyrektorów, kierowników, liderów lub członków zespołów; osób, którym zależy na przyjemnej atmosferze w miejscu pracy oraz dla tych, którzy chcą mobilizować innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej.
  W trakcie dwóch dni treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą jedno strategiczne rozwiązanie i wiele doraźnych technik.
  Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć: zastosować w swoim środowisku teoretyczny model efektywnej pracy zespołowej; rozpoznać i przeanalizować podstawowe zachowania, które poprawiają relacje w zespole; zrealizować takie efektywne techniki komunikacji w zespołach, które pozwolą na poprawienie wydajności i atmosfery; odkryć wiele pozytywnych cech współpracowników. Kurs nawiązuje do: koncepcji działania efektywnych zespołów według M. Woodcocka; jednej z nowszych koncepcji nauczania i przyspieszonego uczenia się Alistaira Smitha; koncepcji nauczania w biznesie według modelu Guardian Bussiness Services; koncepcji inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana; dwudziestoletnich doświadczeń szkoleniowych prowadzących zajęcia.
  Podstawowe zagadnienia: teoria: model efektywnej współpracy w zespole według Mike'a Woodcocka; zestaw gier, badających efektywną współpracę w zespole m.in.: „Co dwie głowy, to nie jedna”, „Przetrwanie na pustyni”, „Nadaj siłę swojej osobowości”.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce