20 Godzin, 3 Dni

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:  - Doskonalenie umiejętności technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z klientem  - Doskonalenie technik wpływania na klienta bazujących na prezencji, sposobie zachowania i doborze argumentów  - Wzmocnienie umiejętności prezentacji handlowej

 • TECHNIKI SPRZEDAŻY – „NIE SPRZEDAWAJ- UŁATW KUPOWANIE”

  - Proces decyzji klienta o zakupie produktów i usług – jak klient podchodzi do kupowania?

  - Różnice pomiędzy klientem indywidualnymi a instytucjonalnym i jak je wykorzystać w sprzedaży

  - Jak rozpoznać typ klienta i dobrać metodę postępowania z nim?


  Cel modułu: Uświadomienie różnic wynikających z przyjętej strategii sprzedawcy.


  PROCES SPRZEDAŻY I KONTAKT Z KLIENTEM

  - Od poszukiwania klienta do zamknięcia transakcji – koło sprzedaży

  - Rozpoznanie potrzeb klienta – znaczenie i sposoby zadawania pytań

  - Doskonalenie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia

  - Znaczenie kontaktu wzrokowego i innych wymiarów komunikacji pozawerbalnej

  - Na czym polega skuteczna komunikacja z klientem? Jakie ma znaczenie i jak budować firmowy wizerunek handlowca?


  Ce modułu: Pogłębianie wglądu w znaczenie „koła sprzedaży”. Trening zadawania pytań otwierających komunikację. Poszerzanie świadomości wykorzystania zróżnicowanych narzędzi wywierania wpływ. Budowanie wizerunku handlowca, jako reprezentanta firmy bezpiecznej i godnej zaufania.


  PREZENTACJA PRODUKTU I USŁUGI W JĘZYKU KORZYŚCI KLIENTA

  - Język sprzedaży przedstawiciela firmy, jego znaczenie i treść

  - Jak przygotować materiały do prezentacji oferty i jak je wykorzystywać?

  - Jak zamienić cechy produktu i usługi na korzyści dla konkretnego klienta?


  Cel modułu: Doskonalenie języka perswazji i narzędzi wspomagających prezentację handlową


  POKONYWANIE OBIEKCJI KLIENTA

  - Jak poradzić sobie z wątpliwościami klienta dotyczącymi ceny, jakości obsługi, terminów realizacji zamówień?

  - Zastosowanie technik wywierania wpływu

  - Rozpoznanie własnych predyspozycji do działania w sytuacji konfliktowej

  Cel modułu: Wzmocnienie zdolności spostrzegania obiekcji, jako okazji do dodatkowej argumentacji. Stosowanie technik wywierania wpływu społecznego zgodnie z osobistymi preferencjami i doświadczeniem doradcy


  FINALIZOWANIE SPRZEDAŻY

  - Analiza rozmowy z klientem i wyciąganie wniosków

  - Podsumowanie rozmowy handlowej

  - Technologie umysłowe doskonalenia technik zamykania transakcji


  Cel modułu: Poznanie strategii analizy własnego postępowania. Doskonalenie mentalnego przygotowania do zamykania transakcji na jakiekolwiek sygnały gotowości po stronie Klienta

 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Trener Biznesu ze szczególnym doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów doradczych dla wielu różnych branż i środowisk. Menedżer – praktyk . Z pasją i energią prowadzi szkolenia i coaching w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu, obsługi Klienta, telemarketingu , doskonalenia umiejętności osobistych i rozwoju kompetencji menedżerskich. Realizuje badania satysfakcji pracowników i Klientów oraz wspiera wdrażanie systemów motywacji pozafinansowej i skutecznej komunikacji wewnętrznej dla firm.

Szkolenia o podobnej tematyce