16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje.

6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • -zdobycie wiedzy z zakresu pozafinansowych źródeł i metod motywacji
  -poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
  -doskonalnenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały
  -poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami
  -nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień
  -poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników
  -analiza podstawowych błędów motywowania.

 • Program szkolenia:

  1.Motywacja – wprowadzenie.
  Czynniki wpływające na zaangażowanie: materialne i niematerialne.
  Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania.Motywowanie a przywództwo.

  2.Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie.
  Podstawowe podejścia do motywacji: behawioralne, humanistyczne, poznawcze.
  Czynniki motywacyjne Herzberga.
  Zastosowanie teorii Maslowa.
  Teoria X i teoria Y McGregora.
  Teorie wzmocnienia pracy i potrzeba osiągnięć.
  Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

  3.Indywidualna motywacja pracownika.
  Jak motywować pracowników do pracy ?
  Umiejętność rozpoznawania potrzeb pracowników.
  Osobowość pracownika a motywatory.
  Motywacja finansowa i poza finansowa.
  Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.

  4.Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.
  Analiza własnej motywacji.Jak motywować samego siebie?
  Styl kierowania a motywacja.

  5.Motywowanie zespołu.
  Rola lidera i style przewodzenia ludźmi.
  Współzawodnictwo w zespole.
  Rozwijanie sukcesu.
  Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami oraz lojalności pracowników.

  6.Komunikacja motywująca.
  Motywacja płynąca z porozumiewania się.
  Wprowadzanie nowych koncepcji, model przyszłości.
  Informacja zwrotna o pracy jako podstawa motywowania.
  Konstruktywna krytyka.
  Pozytywna informacja o pracy.
  Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
  Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron.
  Przywoływanie sukcesów.
  Rozmowy korygujące zachowania i twórcze wykorzystanie błędów.
  Style oraz bariery komunikacji.

  7.Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych, zasady systemów motywacyjnych.
  Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.Motywowanie w programie MBO.

  8.Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników.

  9. Błędy motywowania.
  Co zabija w nas motywację?

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1450 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1790 zł netto (+23% Vat)
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1720 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Wzrost Państwa kompetencji menedżerskich zapewni udział w warsztacie symulacyjnym, będącym nowatorską metodą rozwoju, wydobywającą maksymalny potencjał wśród Uczestników szkolenia.

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  SZKOLENIE REALIZOWANE PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO

  Szczególnie ciekawe i pozwalające spojrzeć na siebie z innej perspektywy będą zajęcia z użyciem kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł zostać poddany konstruktywnej ocenie.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, pracowników, specjalistów i konsultantów kierujących zespołami zadaniowymi oraz dla wszystkich osób, które planują dalszy rozwój swojej kariery, chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępowania z ludźmi - szczególnie w zespole, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych metodami pozafinansowymi, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych oraz studiów MBA ZZL. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Poza pracą jest „molem książkowym”, krzyżówkowiczem i kinomanem.

Szkolenia o podobnej tematyce