16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Efektywna komunikacja w biznesie

więcej terminów () mniej terminów
 • Nauczysz się:
  - poznasz zasady efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych,
  - zdiagnozujesz własny stylu komunikowania,
  - będziesz miał świadomość znaczenia celu w komunikacji i realizacji zadań,
  - zweryfikujesz mocne i słabe strony własnych umiejętności,
  - wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy pojawiające się w komunikacji.

 • 1. Wstęp do szkolenia:
  o Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
  o Czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się.
  o PROJEKTOR i kwestionariusz: mój styl komunikacji,
  o jak jest, do czego dążymy?
  2. Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania:
  o nasze wewnętrzne bariery,
  o bariery wewnątrz organizacji.
  3. Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań:
  o wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja - analiza- planowanie - działanie",
  o cele organizacji a cele osobiste w komunikacji,
  o przekaz informacji nt. celu a wpływ na pracę współpracowników,
  o spojrzenie całościowe na proces komunikacji - od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy,
  o UKRYTA WSKAZÓWKA w komunikacji.
  4. Odpowiedzialność w komunikacji:
  o techniki „dbałości" w komunikacji - ćwiczenie: „przekonaj mnie",
  o doprecyzowanie informacji - formułowania pytań - zasada „lejka" w pozyskiwaniu informacji,
  o pozytywny przekaz informacji - budowanie wrażenia - ćwiczenie,
  o pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu),
  o informacja a interpretacja w komunikacji,
  o uważność i elastyczność w komunikacji,
  o „Twoje myślenie to twoje słowa" - komunikaty pro aktywne i reaktywne,
  o wskaźniki „ODPOWIEDZIALNOŚCI za wyniki" w komunikacji.
  5. Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej:
  o dopasowanie technik do celu komunikacji,
  o dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  o model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji,
  o komunikowanie swojego stanowiska i opinii,
  o komunikacja wprost czy nie wprost,
  o wywoływanie zainteresowania i sygnały słuchania w rozmowie - ćwiczenie: „interesujący nadawca - uważny słuchacz",
  o przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość",
  o dyplomacji można się nauczyć.
  6. Komunikacja niewerbalna - wyraz postaw i emocji:
  o pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  o spójność komunikatów,
  o odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych,
  o to co niewypowiedziane.....
  o gry statusowe i jak je wykorzystać w komunikacji interpersonalnej.
  7. Dobre rozmowy:
  o model dobrej rozmowy,
  o model rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłębienie,
  o warianty rozmowy, case study.
  8. Dobre praktyki komunikacji- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  9. Zagrajmy w komunikację!-GRA GALIMATIAS.
  10. Podsumowanie całości szkolenia "Efektywna komunikacja":
  o przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia - „pomost w przyszłość",
  o przekazanie zadań wdrożeniowych.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce