16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

  Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
  - uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
  - umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji
  - poznanie technik zadawania efektywnych pytań
  - nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną
  - nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji
  - rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych
  - odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi
  - zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej

 • I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

  1. Czy można się nie komunikować?
  2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji
  3. Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

  II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT

  1. Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty
  2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych
  3. Rola wizerunku w życiu zawodowym

  4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu

  III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

  - Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
  - Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca
  - Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować
  - Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

  IV. AKTYWNE SŁUCHANIE

  1. Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem
  2. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji
  3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe
  4. Korzyści z zadawania pytań
  5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów
  7. 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają
  8. 4 – stopniowy model rozmowy
  9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy
  10. Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

  V. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

  1. Czym jest asertywność
  2. Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
  3. Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
  4. Autoanaliza własnego stanu „ego”

  VI. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

  - „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy
  - Czego oczekujemy po informacji zwrotnej
  - Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych
  - Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe
  - Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych

  VII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
  1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych –
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemowa ciała,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieton głosu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepostawa ciała i gesty,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekontakt wzrokowy,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieuścisk dłoni,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieusta,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą

  2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje
  3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

  VIII. KOMUNIKACJA PISEMNA

  1. Istota korespondencji służbowej
  2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy
  3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.
  4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej
  5. pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:
  - zanim napiszemy wiadomość
  - temat
  - wstęp
  - budowanie zdań
  - podstawowe zasady gramatyki
  - ton i styl wypowiedzi

  6. unikanie typowych błędów

  IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

  1. Indywidualny plan działania

 • Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

 • Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:
  - pracę w zespołach
  - gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
  - dyskusje na forum grupy
  - testy/ ankiety
  - wykład z prezentacją multimedialną (20%)

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych
  z efektywną komunikacją w sytuacjach zawodowych.

Agnieszka Olejnik

Trener, Doradca Merytoryczny ds. Komunikacji i Wystąpień Publicznych Od ponad 12 lat lat zajmuję się sprawami rozwoju personelu w zakresie motywowania, rekrutacji, szkoleń, systemów rozwoju pracowników tj.: oceny okresowe, systemu premiowe, systemy płacowe, systemy budowania identyfikacji pracowników z firmą – wizerunek pracownika, wewnętrzny PR. W ostatnich latach jako Międzynarodowy Menedżer ds. HR i Rozwoju Pracowników w firmie coffeeheaven zarządzałam projektami dot. szkoleń i ścieżek karier pracowników. Autor i kierownik projektu Szkoły Menedżerów. Wspierałam realizację strategii firmy, rozwoju jej kultury oraz poprawy komunikacji wewnętrznej. Od 2004 roku trener szkoleń miękkich, wykładowca, doradca zawodowy i wizerunkowy, ekspert w dziedzinie ZZL. Specjalizuję się w realizacji szkoleń miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, przywództwa, motywowania personelu, coachingu, zarządzania sobą w czasie, budowania profesjonalnego wizerunku, autoprezentacji, budowania relacji.

Szkolenia o podobnej tematyce