24 Godzin, 3 Dni

ECO. Production Scheduling - Harmonogramowanie Produkcji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Omówienie sposobów planowania produkcji; omówienie wpływu zmian i odchyleń w realizacji planów na przebieg realizację.

  - Pokazanie w jaki sposób układ fabryki wpływa na harmonogramowanie i przepływ prac; techniki kontroli wejść i wyjść, techniki kontroli w systemach typu "pchanie" (ang. "push"), techniki kolejkowania zadań.

  - Opis zarządzania wąskimi gardłami, kontrola czasu realizacji cyklu produkcyjnego, raportowanie i techniki zbierania danych, systemy rozliczania kosztów oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji, wpływ specyfikacji i standardów na jakość wyrobów.

  - Opis środowiska produkcji w systemie typu "ssanie" (ang. "pull") oraz omówienie silnych i słabych stron tego typu systemu.

  - Nauka wdrażania planu ciągłego doskonalenia się; identyfikacja technik kontroli i oceny wdrożenia systemów zarządzania jakością.

  Główne tematy sesji:  - Przegląd planowania, wykonania i kontroli

  - Harmonogramowanie produkcji i procesów

  - Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach "pchanie" (ang. "push")

  - Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach „ssanie” (ang. "pull")Wymiana informacji Odbiorcy-Dostawcy, kontrola zasobów

  - Przedsięwzięcie ciągłego doskonalenia się – podstawowe zagadnienia

  - Realizacja programów jakościowych, eliminacja marnotrawstwa, wdrożenie programów ciągłego doskonalenia się

  - Procesy zarządzania jakością

  - Ocena realizacji i tworzenie sprzężenia zwrotnego

 • W trakcie szkolenia odpowiemy na szereg pytań: Jak harmonogramować produkcję, aby zbilansować popyt? Jak dzięki odpowiedniemu planowaniu zapewnić stabilizację produkcji i zwiększyć moce produkcyjne? Jak skutecznie realizować główny harmonogram produkcji? Jak dzięki dużej wiarygodności planów produkcyjnych utrzymywać customer service na wysokim poziomie? Jak podnosić wydajność „wąskich gardeł”? Jakie stosować techniki sterowania produkcją, aby znaleźć równowagę pomiędzy efektami a komplikacją procesu planowania?
  Kurs oparty jest na bardzo szczegółowych i rozbudowanych case study z różnych branż. Dzięki temu zajęcia mają charakter warsztatowy, a nie teoretyczny. Szkolenie to jest dedykowane grupie osób, które w przedsiębiorstwie zajmują się planowaniem produkcji, są wykonawcami planów, jak również dla kierowników logistyki, którzy chcieliby budować proces planowania produkcji według najlepszych standardów. Szkolenie to jest także zalecane wszystkim osobom korzystającym z danych zawartych w głównym harmonogramie produkcyjnym (customer service, zaopatrzenie), a także tym, które z planowaniem produkcji mają do czynienia po raz pierwszy.

  Uczestnicy skupią się na ustalaniu priorytetów prac produkcyjnych, realizacji planów produkcji, wdrażaniu metod kontroli, raportowaniu wyników i dostarczaniu informacji zwrotnych. Kurs prezentuje techniki kolejkowania i kontrolowania zadań produkcyjnych. Omawiane są programy jakościowe i programy organizacyjno-naprawcze.

 • Uczestnicy otrzymują certyfikat APICS potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu CPIM. Udział w całym cyklu CPIM (Certified in Production and Inventory Management) umożliwia podejście do egzaminów certyfikacyjnych APICS. Szczegóły: szkolenia@mpm24.com

 • Szkolenie ma formę wykładowo - warsztatową. Część teoretyczna szkolenia została urozmaicona licznymi przykładami z realiów zarówno polskich jak i zagranicznych. Wykład jest przeplatany praktycznymi ćwiczeniami pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy uczestników szkolenia, jak także pomagającymi utrwalić nabywaną wiedzę. W trakcie szkolenia omawiane zostają case studies, przeprowadzane są symulacje i dyskusje .

 • Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.: top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dagmara Kopacka

Zbigniew Sobkiewicz

Odpowiada za działalność konsultacyjno-szkoleniową firmy, przeprowadzanie audytów, diagnozowanie potrzeb doradczych i szkoleniowych, prowadzenie warsztatów zamkniętych i szkoleń otwartych, w tym zgodnych ze standardem APICS. Z MPM Productivity Management związany od 2001 roku, początkowo jako Konsultant i Menedżer Projektów, odpowiedzialny za szkolenia otwarte CPIM, szkolenia in–company, projekty zamknięte, analizy oraz konsultacje z zakresu Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM), Planowania Potrzeb Materiałowych (MRP), Planowania Sprzedaży i Operacji (SOP). Od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Konsultingu. Od 17 lat zaangażowany w działalność konsultingową. Doświadczenie biznesowe na stanowiskach menedżerskich zdobywał zarówno w dużych spółkach krajowych – IFS Poland, jak i zagranicznych – Belvar na Białorusi. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i zapasami oraz wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie. Ekspert w zakresie systemów ERP (m.in. Exact, IFS, Baan). Jest członkiem APICS. Posiada certyfikat CPIM oraz bierze aktywny udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z wymogami APICS. Pracował jako konsultant dla ponad 150 firm polskich i międzynarodowych m.in. takich firm jak Amica, Corning Cable Systems, Delphi Automotive, Jutrzenka, Kompania Piwowarska, Logstor, Multilayer Pipe Company, Oriflame Products Poland, Philips, QAD, Unilever, Volvo, Wavin. Interesuje się logistyką, historią i literaturą.

Konrad Grondek

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarach produkcji, jakości i technologii. Prowadził wewnętrzne szkolenia i warsztaty z zakresu TPS / Lean Manufacturing, m.in.: Koordynator LM, Kanban, 5S, rozwiązywanie problemów (7 narzędzi, FMEA, APQP, Shainin DOE) w obszarach jakości i produkcji. Odpowiedzialny był za przeprowadzanie auditów obszaru produkcji (jakość, produkcja, logistyka) metodologią Rapid Plant Assesment oraz VSM (Mapowanie Strumienia Wartości). Uzyskał certyfikat CPIM i bierze aktywny udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z wymogami APICS (program IDP). Jesienią 2011 otrzymał tytuł CPIM Associate Instructor. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.. w branżach: automotive jako Dyrektor Produkcji w AC S.A. (systemy LPG/CNG do samochodów); w branży metalowej - Firmie Metal-Fach i APW Polska w Płońsku jako Kierownik Produkcji; w branży tworzyw sztucznych – Firmach Nifco Poland Ltd i Fabryce Plastików Gliwice Sp. z o.o jako Kierownik Produkcji. Obecnie realizuje szkolenia otwarte oraz szkolenia in-company m.in. dla: ABB, Business Consulting Center, Dell, Eaton, Ikea, Lacroix Electronics, Logstor, Newag, Plastic Omnium, Rationel – Dovista, TA Hydronics, TPV CIS Ltd. (z siedzibą w Sankt-Petersburgu) i innych.

Szkolenia o podobnej tematyce