16 Godzin, 2 Dni

grupa max.

DYSTRYBUCJA I PLANOWANIE DOSTAW.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa (w myśl zasady - tylko produkt dostępny może być sprzedany). Rozproszenie geograficzne klientów i rynków sprzedaży, rozbudowane portfolio produktów, znaczne zróżnicowanie profilu i poziomu popytu oraz organizacja łańcuchów dystrybucji (dystrybucja pośrednia i bezpośrednia; dystrybucja pierwotna i wtórna) z wykorzystaniem różnych opcji transportu i centrów dystrybucji, powodują dużą złożoność zagadnień planowania dystrybucji w sieci dostaw przedsiębiorstwa.

  Celem szkolenia jest omówienie zarówno planowania potrzeb dystrybucji wynikających z planów sprzedaży na docelowych rynkach, planowanie dostaw w dystrybucji wieloszczeblowej, alokacji zapasów w kanałach dystrybucji, planowania wszystkich operacji składających się na sprawną i niezawodną obsługę ładunku w realizacji dostaw oraz planowanie zasobów dystrybucji - głównie magazynowych i transportowych. Wykonywane w trakcie szkolenia analizy i kontrole realizacji dostaw - terminowości, kompletności i jakości dostaw, poziomu obsługi klienta oraz doskonałości logistycznej (wskaźniki grupy OTIF), pozwalają kontrolować z jednej strony poziom satysfakcji klienta i jego wpływ na wzrost sprzedaży, a z drugiej poziom kosztów dystrybucji. Znaczący udział kosztów dystrybucji w sprzedawanych wyrobach (towarach), wywołuje potrzeby szczegółowej analizy sposobów realizacji dostaw, lokalizacji i poziomów utrzymywanych zapasów, kosztów magazynowania i transportu we własnym zakresie oraz z wykorzystaniem outsourcingu.

  Głównym celem jest pozyskanie wiedzy dot. umiejętności szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania pracowników dystrybucji na potrzeby klienta, planów sprzedaży i realizacji dostaw oraz wyników analizy kosztów.

 • 1. ANALIZA POTRZEB W SIECI DYSTRYBUCJI:

  - Analiza lokalizacji i portfela zamówień klientów.
  - Analiza popytu i możliwości obsługi dostaw.
  - Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji (bezpośredniej i pośredniej, pierwotnej i wtórnej).
  - Analiza strumieni towarowych w wieloszczeblowym systemie dystrybucji i wymagań obsługi ładunku (strumień ładunków jednorodnych i niejednorodnych); mapa przepływów towarowych.
  - Analiza ABC i XYZ strumieni towarowych w dystrybucji.
  - Analiza lokalizacji zapasów w łańcuchu dystrybucji.
  - Analiza wymagań obsługi ładunku (np. opakowanie, wielkość ładunku, wielkość strumieni we/wy, operacje: przyjęcia, kompletacji, wysyłki) i magazynowania w centrum dystrybucji (np. przepustowość, wielkość magazynu, cross docking).
  - Analiza wymagań obsługi transportowej.

  2. ANALIZA I PLANOWANIE PRZEPŁYWU W SIECI DYSTRYBUCJI:

  - Analiza obrotu ładunkiem w sieci i centrum dystrybucji.
  - Analiza i prognozowanie popytu.
  - Planowanie zapasów i modeli sterowania zapasami w sieci dystrybucji.
  - Analiza wymagań magazynowania (program magazynowania, obliczenia powierzchni i przestrzeni magazynowania, cykli transportowych i operacyjnych, liczby urządzeń magazynowych i zatrudnienia pracowników).
  - Analiza i planowanie wymagań transportu dla obsługi dostaw i wysyłek, planowanie przewozów (planowanie tras transportowych i załadunku).
  - Analiza funkcjonalna systemu informatycznego zarządzania dystrybucją, magazynowaniem (WMS), zapasami, transportem.
  - Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie dystrybucji – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability.

  3. KALKULACJA KOSZTÓW I ANALIZA WPŁYWU DYSTRYBUCJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA:

  - Analiza wyników dystrybucji - jakość, koszty, czas, organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny dystrybucji (wskaźniki grupy OTIF).
  - Ewidencja kosztów dystrybucji (zapasów, magazynowania, transportu) w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa.
  - Kalkulacja i analiza kosztów dystrybucji.
  - Budżetowanie dystrybucji i realizacji dostaw.
  - Analiza wpływu zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne.

 • - kadra kierownicza ds. logistyki i łańcuchów dostaw
  - kierownicy ds. dystrybucji,
  - specjaliści ds. dystrybucji i planowania dostaw,
  - specjaliści ds. sieci/łańcuchów dostaw oraz współpracy z dostawcami,
  - koordynatorzy, planiści i specjaliści poszczególnych operacji w łańcuchach dystrybucji zajmujący się m. in.:
  * planowaniem zapasów produktów lub towarów,
  * magazynowaniem,
  * transportem i realizacja dostaw,
  * kontrolą wyników i kosztów dystrybucji.

 • 1490 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne.
Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.
W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych.
Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Przeprowadził szkolenia w. in. w firmach:
PBG S.A., Grupa LOTOS, TP S.A., Frito Lay, Alcatel - Lucent Polska, Volkswagen Poznań, Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska, Artman S.A., TESCO Polska, DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa, Intermarche / Bricomarche, Zentis.

Szkolenia o podobnej tematyce