16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Dystrybucja i planowanie dostaw

Wrocław Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników
  • zrozumienie znaczenia kluczowych procesów logistycznych dla skutecznej dystrybucji i efektywności całego przedsiębiorstwa,
  • nauczenie się systemowego podejścia do kształtowania poziomu obsługi klienta oraz metod jego pomiaru i standaryzacji,
  • nauczenie się rozpoznawania charakteru popytu i dopasowywania najlepszych metod jego zaspokajania,
  • poznanie metod planowania i optymalizacji dostaw z uwzględnieniem ich kosztowych aspektów,
  • poznanie metod analizy kosztów logistycznych generowanych w procesach dystrybucji.

 • 1. Rola logistyki w dystrybucji:
  • istota i funkcje dystrybucji,
  • koordynacja dystrybucji – rodzaje, funkcje oraz zalety i wady kanałów dystrybucji,
  • istota logistyki i główne zasady „myślenia w kategoriach logistycznych”,
  • znaczenie logistycznego wsparcia systemu dystrybucji,
  • wpływ działań logistycznych w sferze dystrybucji na efektywność przedsiębiorstwa.

  2. Realizacja zamówień klientów jako kluczowy proces w systemie dystrybucji:
  • przebieg realizacji zamówienia,
  • znaczenie analizy cyklu realizacji zamówienia,
  • analiza zyskowności klienta z uwzględnieniem kosztów logistycznych,
  • przegląd elementów logistycznej obsługi klienta,
  • ustalanie pożądanego poziomu obsługi klienta,
  • segmentacja rynku zbytu na potrzeby lepszego dopasowania obsługi logistycznej,
  • standaryzacja logistycznej obsługi klienta,
  • proste i złożone mierniki obsługi logistycznej.

  3. Sterowanie zapasami w systemie dystrybucji:
  • znaczenie zapasów w obsłudze logistycznej,
  • rodzaje i koszty zapasów,
  • rodzaje popytu,
  • analiza profilu popytu jako punkt wyjścia w ustalaniu zapotrzebowania na zapasy,
  • podstawowe parametry popytu,
  • systemy sterowania zapasami w łańcuchu dostaw,
  • metody planowania i optymalizacji dostaw w systemie dystrybucji.

  4. Planowanie składowania i przemieszczania dóbr w kanałach dystrybucji:
  • problemy związane z gospodarką magazynową w sferze dystrybucji,
  • analiza kosztów magazynowania,
  • problemy związane z transportem w sferze dystrybucji,
  • planowanie transportu w sferze dystrybucji,
  • analiza kosztów transportu.

 • ukończenia szkolenia

 • 1 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce