16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Dostosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego do wymagań ISO 14001:2015

więcej terminów () mniej terminów
 • We wrześniu b.r. ukaże się nowa wersja normy ISO 9001 i ISO 14001. Nowe wydanie niesie ze sobą wiele istotnych zmian dotyczących miedzy innymi zarzadzania ryzykiem, wiedza, dokumentacja itp.
  Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO 9001 w ciągu 3-letniego okresu przejściowego będą musiały dostosować swój system do nowych wymagań. Po wrześniu 2018 wszystkie audyty będą musiały odbywać się według, tylko i wyłącznie nowych kryteriów, a wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 staną się nieważne.
  "Przejście" na ISO 9001:2015 może odbyć się przy okazji planowego audytu czy to ponownej certyfikacji czy tez nadzorczego. Może tez odbywać się etapami - np. podczas dwóch audytów.
  Niezależnie od harmonogramu na jaki się Państwo zdecydują sugerujemy jak najszybsze rozpoczęcie prac dostosowawczych.
  BPIC we współpracy z współautorem nowelizacji - firma AFNOR oferuje szkolenia oparte na ostatnim projekcie tego standardu

 • We wrześniu b.r. ukaże się nowa wersja normy ISO 9001 i ISO 14001. Nowe wydanie niesie ze sobą wiele istotnych zmian dotyczących miedzy innymi zarzadzania ryzykiem, wiedza, dokumentacja itp.
  Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO 9001 w ciągu 3-letniego okresu przejściowego będą musiały dostosować swój system do nowych wymagań. Po wrześniu 2018 wszystkie audyty będą musiały odbywać się według, tylko i wyłącznie nowych kryteriów, a wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 staną się nieważne.
  "Przejście" na ISO 9001:2015 może odbyć się przy okazji planowego audytu czy to ponownej certyfikacji czy tez nadzorczego. Może tez odbywać się etapami - np. podczas dwóch audytów.
  Niezależnie od harmonogramu na jaki się Państwo zdecydują sugerujemy jak najszybsze rozpoczęcie prac dostosowawczych.
  BPIC we współpracy z współautorem nowelizacji - firma AFNOR oferuje szkolenia oparte na ostatnim projekcie tego standardu.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 • wykłady, ćwiczenia, case studies, scenki rodzajowe

 • Pełnomocnicy, auditorzy wewnętrzni, auditorzy wiodący

Szkolenia o podobnej tematyce