8 Godzin, 16 Dni

Dostosowanie systemu ISO 27001:2005 do ISO 27001:2013

więcej terminów () mniej terminów
 • Nowa wersja normy ISO 27001 z 2013 roku została oficjalnie wydana. Dostępne jest już również polskie wydanie PN ISO/IEC 27001:2014. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian i nowych elementów wydania ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014) oraz umożliwienie samodzielnego dostosowania istniejącego SZBI do nowych wymagań.

 • Ramowy program szkolenia:

  Omówienie zmian w ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014)

  Nowa struktura normy wg Aneksu SL
  Nowe pojęcia: m.in. właściciel ryzyka, udokumentowana informacja
  Zmiany w Załączniku A – omówienie zabezpieczeń
  Dostosowanie dokumentacji SZBI: kontekst, deklaracja stosowania, cele i plany bezpieczeństwa informacji
  Audyt i certyfikacja ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014).

 • zaświadczenie uczestniczenia w szkoleniu

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, w tym będących akredytowanymi Audytorami Wiodącymi wg IRCA (International Register of Certified Auditors).

Szkolenia o podobnej tematyce