7 Godzin, 1 Dni

Dostosowanie systemu do PN ISO/IEC 27001:2014 - oferta wakacyjna !!!

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian i nowych elementów wydania PN ISO/IEC 27001:2014 oraz przekazanie wskazówek do samodzielnego dostosowania istniejącego SZBI do nowych wymagań.

 • Szkolenie poprzedzone jest udostępnieniem szkolenia e-learningowego wprowadzającego w temat, dzięki czemu wzrasta skuteczność szkolenia.
  Program:

  Omówienie zmian w PN ISO/IEC 27001:2014.
  Nowa struktura normy wg Aneksu SL.
  Nowe pojęcia: m.in. właściciel ryzyka, udokumentowana informacja.
  Zmiany w Załączniku A – omówienie zabezpieczeń.
  Dostosowanie dokumentacji SZBI: kontekst, deklaracja stosowania, cele i plany bezpieczeństwa informacji.
  Audyt i certyfikacja PN ISO/IEC 27001:2014.
  Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000/ISO 27005.
  Nowe podejście do zarządzania ryzykiem: zagrożenia i szanse.
  Identyfikacja ryzyka.
  Analiza ryzyka.
  Ocena ryzyka.
  Postępowanie z ryzykiem.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • warsztaty połączone z wykładami

 • Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za wprowadzenie zmian dostosowujących istniejące systemy do wymagań zmienionego standardu.

Szkolenia o podobnej tematyce