14 Godzin, 2 Dni

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

Gdańsk Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównymi celami szkolenia są:

  · Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera

  · Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera

  · Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami innych i wpływania na jakość pracy oraz decyzje i zaangażowanie współpracowników

  · Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich

  Korzyści dla uczestników:

  · Umiejętność wywierania wpływu społecznego i modyfikowania działań podwładnych oraz współpracowników

  · Umiejętność podejmowania decyzji oraz delegowania zadań

  · Umiejętność przeprowadzania konstruktywnej oceny działań współpracowników i wspólne planowanie przyszłego rozwoju

  · Umiejętność diagnozy sytuacji trudnych i pracy z konfliktami

  · Umiejętność tworzenia motywacyjnego klimatu w relacjach zawodowych

 • WSTĘP:
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzedstawienie się i planu szkolenia
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZasady wspólnej pracy
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTalizmany szacunku i podziwu

  CECHY SKUTECZNEGO MENEDŻERA
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzy istnieją „cechy menadżerskie”?
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodstawowe umiejętności menadżera

  CHARYZMA I WYWIERANIE WPŁYWU NA INNYCH
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOgólne zasady wpływu społecznego.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJakich mamy pracowników i współpracowników? - poziom rozwoju organizacyjnego.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJakie role pełnimy w grupie? – autodiagnoza uczestników.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak budować charyzmę?

  PODEJMOWANIE DECYZJI I DELEGOWANIE ZADAŃ
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby podejmowania decyzji i ich uwarunkowania
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzas, satysfakcja i zaangażowanie jako czynniki wpływające na jakość decyzji.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak spostrzegamy innych?
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDecyzje indywidualne.

  KONTROLA I OCENA WYKONANIA
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOgólne zasady udzielania informacji zwrotnych.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieEtapy rozmowy oceniającej.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzynniki zwiększające skuteczność rozmowy oceniającej.

  GDY POJAWIA SIĘ KONFLIKT
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRywalizacyjne i kooperacyjne zachowanie się ludzi.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzyczyny pojawiania się konfliktów.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieEtapy rozwiązywania problemów.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStyle społecznego zachowania się autodiagnoza uczestników.

  MOTYWOWANIE
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTalizmany szacunku i podziwu – omówienie.
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak motywować innych.

  EWALUACJA I ZAKOŃCZENIE

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników. Podyktowane jest to potrzebą diagnozy obszarów wymagających doskonalenia w pracy uczestników.

  Wykorzystane tu zostaną takie techniki, jak:

  · gry symulacyjne

  · ćwiczenia grupowe

  · praca w małych grupach

  · odgrywanie scenek

  · dyskusje

  · autotesty

  · mini – wykłady

 • Uczestnicy:

  Kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy projektów

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce