14 Godzin, 2 Dni

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Zakopane Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie organizacji kompetencjami pracowników – wiele firm wprowadza model kompetencji lub zarządzanie kompetencjami. „Pojęcie kompetencji zyskało tak wielkie zainteresowanie, gdyż dotyczy tego, na czym organizacji zależy najbardziej: sposobu wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a co za tym idzie, wzrostu efektywności firmy jako całości. Ludzie kompetentni w pracy to tacy, (…) którzy spełniają oczekiwania przypisanej im roli organizacyjnej”.

 • Pierwszy dzień
  Wprowadzenie – specyfika pracy kierowniczej
  funkcje kierownika
  role kierownicze
  kompetencje kierownicze
  kierownicy efektywni, efektowni i przeciętni
  dobrzy i źli kierownicy w ocenie podwładnych
  Organizacja pracy własnej
  określanie zakresu obowiązków i wymagań wobec kierownika
  zasada Pareto i kluczowe umiejętności
  zachowania wychodzące poza zakres obowiązków
  indywidualny plan doskonalenia – kierownik
  Zarządzanie czasem
  „złodzieje czasu” – wykrywanie i eliminowanie
  zasada Eisenhowera – ważność i pilność zadań
  zasada ABC – stosunek do realizowanych zadań
  planowanie czasu pracy
  zyski na czasie – poszukiwanie oszczędności czasowych
  Podsumowanie – doskonalenie swojego stylu pracy

  Drugi dzień
  Integracja podwładnych – „swoi” i „obcy”
  zasady podziału
  charakterystyka podgrup
  kryteria merytoryczne i pozamerytoryczne
  sposoby przeciwdziałania
  Relacje z podwładnymi
  identyfikacja preferowanego stylu kierowania
  oczekiwania podwładnych wobec kierownika
  dopasowanie podejścia do pracownika
  Podnoszenie motywacji podwładnych
  demotywowanie – czego unikać
  „dobre słowo” – rola pochwał i doceniania
  wydawanie poleceń
  delegowanie zadań
  Podnoszenie kompetencji podwładnych
  współpraca z podwładnymi
  metody i techniki kształcenia
  dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  indywidualny plan doskonalenia - podwładny
  Podsumowanie – doskonalenie pracy podwładnych

 • dyplom Effect Group

 • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu.

  Max. liczba uczestników 14 osób.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce