16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

DOE - Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników
  • Warsztaty DOE które prowadzimy dostarczą Ci praktyczny zestaw kompetencji optymalnego projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz wnioskowania na podstawie danych uzyskanych z eksperymentów. Wiedza którą uzyskasz pozwoli Ci na osiąganie zamierzonych rezultatów przy optymalnych kosztach, bez konieczności realizacji tysięcy eksperymentów.
  • Będziesz mogła / mógł wykorzystać praktyczne umiejętności pozyskane w trakcie warsztatów w pracach R&D, optymalizacji procesów, realizacji projektów Six Sigma.

 • 1. Moduł I:
  • Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów biznesowych firmy,
  • Wpływ DOE na eliminację ryzyka biznesowych i bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności firmy z tytułu wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych,
  • Zastosowanie DOE w cyklu życia produktu / usługi,
  • Wprowadzenie do DOE.
  Dyskusja zespołowa.

  2. Zarządzanie projektem badawczym:
  • Określenie celów badania,
  • Stawianie hipotez badawczych,
  • Definiowanie etapów projektu badawczego.
  Warsztat planowania projektu badawczego.

  3. Wybór Planu badań:
  • plany kompletne i plany oferowane w ramach DOE,
  • plany frakcyjne.
  Warsztat planowania eksperymentu.

  4. Narzędzia statystyczne do analizy wyników eksperymentów:
  • Podstawowe miary statystyczne,
  • Histogram,
  • Wykresy pudełkowe,
  • Korelacje:
  Warsztat podstawowych technik statystycznych.
  • Odchylenie standardowe, zmienność i 6 Sigma:
  Warsztat analizy wyników z zastosowaniem odchyleń standardowych.
  • Współczynniki zdolności:
  Warsztat wyliczania zdolności procesu.
  • Test t-Studenta:
  Warsztat testu t-Studenta.
  • Test Anova:
  Warsztat metody ANOVA.
  • Metoda Taguchi:
  Warsztat metody Taguchi.

  5. Dyskusja podsumowująca i ukierunkowanie dalszego samokształcenia uczestników.

 • ukończenia szkolenia

 • Warsztaty prowadzimy w wypraktykowanej metodyce polegającej na:
  • Przedstawieniu w zrozumiały sposób teorii związanej z metodyką pracy oraz narzędziami statystycznymi,
  • Zaprezentowaniu adekwatnych przykładów,
  • Wytłumaczeniu ćwiczenia warsztatowego ugruntowującego materiał teoretyczny,
  • Przeprowadzeniu warsztatu pracy zespołowej / ćwiczenia,
  • Omówieniu wyników warsztatu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce