16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

DOE - Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

Katowice Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowoczesnych, zaawansowanych metod planowania doświadczeń i wnioskowania statystycznego możliwych do zastosowania zarówno w warunkach przemysłowych, w różnych dziedzinach działalności produkcyjnej lub przetwórczej, jak i w działach czy ośrodkach badawczo-rozwojowych. Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających praktyczne stosowanie metod i narzędzi DOE, w tym wspomagania komputerowego, w wykonywaniu bieżących zadań o charakterze badawczym w celu doskonalenia wyrobów lub procesów, a także w realizacji szerszych projektów badawczych obejmujących opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań.

 • 1. Wprowadzenie do DOE.

  2. Etapy realizacji projektu badawczego.

  3. Cele badań doświadczalnych i charakterystyka obiektu badań.

  4. Uwarunkowania badań zależnie od metod wnioskowania z ich rezultatów.

  5. Badania w oparciu o plany kompletne i plany oferowane w ramach DOE.

  6. Systematyka i ogólna charakterystyka poszczególnych grup planów selekcyjnych.

  7. Ćwiczenia praktyczne: sformułowanie celu badań, sporządzenie charakterystyki obiektu badań, wybór planu doświadczenia, renormowanie wartości wielkości wejściowych.

  8. Geneza, istota i obszary zastosowań planów frakcyjnych.

  9. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan frakcyjny dwuwartościowy.

  10. Charakterystyka pozostałych planów frakcyjnych.

  11. Badania doświadczalne z zastosowaniem analizy wariancji.

  12. Istota i podział planów randomizowanych oraz zakres ich stosowalności.

  13. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan w formie kwadratu łacińskiego.

  14. Metodyka badań prowadzonych w oparciu o plany poliselekcyjne (powierzchni odpowiedzi), w celu określenia modelu matematycznego obiektu badań.

  15. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan poliselekcyjny – budowa i weryfikacja modelu matematycznego obiektu badań i jego praktyczne wykorzystanie.

  16. Dyskusja podsumowująca i ukierunkowanie dalszego samokształcenia uczestników.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest w systemie łączącym wykład wspomagany techniką multimedialną z metodą warsztatową, w ramach której uczestnicy, pracując na komputerach (można używać własnego sprzętu), rozwiązują praktyczne zadania z zakresu DOE, oparte na pochodzących z praktyki danych liczbowych, wykorzystując dedykowany program komputerowy.

  Zarówno sposoby przekazu jak i wykorzystywane przykłady z praktyki dostosowywane i dobierane są zawsze z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i obszarów zainteresowań uczestników.

 • • osoby odpowiedzialne za rozwój jakościowy i ilościowy produkcji,
  • osoby organizujące i nadzorujące opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
  • pracownicy działów zapewnienia jakości,
  • pracownicy działów badawczo-rozwojowych,
  • personel różnych szczebli zarządzania produkcją: kierownicy, technolodzy, mistrzowie.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce