6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę i praktyczne rady:

  - Jak dostosować swoje procedury do obowiązujących uregulowań prawnych?
  - Jak zwiększyć skuteczność dochodzenia reklamacji wobec dostawców?
  - Jak sprawnie posługiwać się uzasadnieniami prawnymi, zwyczajami, terminami i dokumentami?
  - Jak sprawnie załatwiać reklamacje, żeby nie ponieść strat finansowych i wizerunkowych?
  - Jak zwalniać się od odpowiedzialności, skutecznie argumentując swoje stanowisko i nie tracąc klienta?
  - Jak sporządzić poprawną dokumentację reklamacyjną?
  - Jak… odpowiemy na wszystkie Twoje pytania z tego zakresu!

 • 1. ZABEZPIECZANIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNYCH REKLAMACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

  - Na czym polega odpowiedzialność z mocy prawa (rękojmia) a na czym odpowiedzialność umowna (gwarancja)? Co zmieniło się w tym zakresie?

  - Jak dochodzić reklamacji z wykorzystaniem Konwencji CISG?

  - Jaka jest możliwość zmian i kształtowania warunków rękojmi i gwarancji?

  - Gdzie szukać uzasadnień reklamacji, a gdzie zwolnienia od odpowiedzialności?

  - Do kogo zgłaszać reklamacje? Kiedy odpowiada sprzedawca, a kiedy producent?

  - Jakich terminów należy bezwzględnie przestrzegać? Ile jest czasu na zajęcie stanowiska?

  - Na czym polega ”dualność” systemu reklamacyjnego?

  - Jak firmę można pozbawić rękojmi i jak może przed tym się bronić, nawet pomimo zgody w umowie?

  - Kiedy wyłączenie rękojmi w oświadczeniu gwarancyjnym jest nieskuteczne, a kiedy skuteczne?


  2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOWODZENIEM ZASADNOŚCI REKLAMACJI.

  - Co to jest wada tkwiąca w samym towarze, a co to jest wada ukryta?

  - Jak uzasadnić brak zgodności towaru z umową?

  - Na czym polega wada istotna? Jaka jest interpretacja sądowa pojęcia ”wady istotnej”?

  - Jak obalić twierdzenie, że wada jest nieistotna, bo jest wadą naprawialną?

  - Czego może żądać kupujący, gdy wada jest istotna?

  - Czy skuteczne są reklamacje zgłaszane w przypadku wad nieistotnych?

  - Jak rozstrzygnąć problem, gdy zdania klienta i sprzedawcy odnośnie wady są odmienne?

  3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZAŁATWIANIEM REKLAMACJI.

  - Jakie terminy ma firma wobec drugiej firmy na odpowiedź oraz na załatwienie reklamacji, w tym na naprawę?

  - Czy sprzedawca musi uznać żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy, jeżeli byłby skłonny do jego naprawy?

  - Kiedy sprzedawca może sam zaproponować sposób załatwienia reklamacji, a kiedy jest zmuszony podporządkować się decyzji klienta?

  - Kiedy klienta można odesłać do producenta a kiedy do wyspecjalizowanego serwisu?

  - Jak bronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów lub odpowiedzialnością za szkodę po stronie klienta?

  - Jak…? czy…? kiedy? - odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników

  STUDIA PRZYPADKÓW.
  - Dobór argumentów prawnych i analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych.
  - Symulacja procesu reklamacyjnego na przykładzie.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontak.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

 • Wykład, studium przypadków.

  STUDIA PRZYPADKÓW.
  - Dobór argumentów prawnych i analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych.

  - Symulacja procesu reklamacyjnego na przykładzie.

  Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

 • osoby odpowiadające za współpracę z dostawcami z działów zakupów, logistyki, handlu; zajmujące się sprzedażą i załatwianiem oraz dochodzeniem reklamacji, współpracą z klientami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 60 dni po szkoleniu

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w zakresie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.”, „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.”, „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Szkolenia o podobnej tematyce