14 Godzin, 2 Dni

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnik dowie się:
  • Jakie parametry opisują jakość i skuteczność sprzętu kontrolno-pomiarowego
  • Jakie są zasady i kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego
  • Jakie normy i dokumenty powiązane są z tematyką projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

  Uczestnik nauczy się:
  • Dobierać sprzęt kontrolno-pomiarowy do pasma tolerancji oraz do szumu procesu
  • Dobierać sprzęt kontrolno-pomiarowy do weryfikacji wyrobów przed SOP i po SOP
  • Stosowania szybkich metod oceny jakości systemów pomiarowych
  • Obliczać wymiary nominalne sprawdzianów funkcjonalnych
  • Dobierać tolerancje dla sprawdzianów funkcjonalnych
  • Projektować sprawdziany kształtu
  • Projektować sprawdziany położenia
  • Unikać błędów projektowych

 • Program:
  • Wprowadzenie
  • Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia
  • Przegląd norm
  • Cechy idealnego sprzętu pomiarowego
  • Krótki przegląd podstawowych terminów używanych podczas szkolenia
  • Dobór jako pierwszy etap nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
  • Pomiar a kontrola - różnice w podejściu do doboru i projektowania
  • System pomiarowy i wpływające na niego czynniki
  • Kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (czas, koszty, "jakość", zasoby ludzkie i inne)
  • "Trójkąt bermudzki projektów" a projektowanie, walidacja i implementacja sprzętu kontrolno-pomiarowego
  • Wymagania normy ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczyli zasady orzekania o zgodności / niezgodności wyrobów
  • Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (wg tolerancji oraz wg "szumu" procesu)
  • Przegląd wskaźników opisujących "jakość" systemu pomiarowego
  • Rozdzielczość przyrządu a dokładność przyrządu
  • Dokładność przyrządu a dokładność pomiaru
  • Najszybsze metody sprawdzania "jakości" systemu pomiarowego
  • CMM a sprawdziany funkcjonalne - porównanie kosztów, zalet i wad
  • Pomiary przed i po SOP - różnice w podejściu do doboru
  • Aspekty pracy zespołowej i umiejętności personelu w doborze
  • Eliminacja wąskich gardeł przez odpowiednie planowanie i dobór
  • Wymagania rysunkowe a możliwości pomiaru czyli współpraca konstruktor -metrolog
  • Skąd się biorą różnice w wynikach pomiarowych pomiędzy dostawcą a klientem i jak ich unikać?
  • Zasady dobru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych
  • Wpływ "jakości" procesu pomiarowego na wskaźniki Pp/Ppk, Cp/Cpk procesów
  • Reguły dot. weryfikacji zasady powłoki

  • Jak modyfikatory tolerancji wpływają na dobór?
  • Pomiary i weryfikacja części niesztywnych
  • Wirtualna granica maksimum materiału jako wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych
  • Wałeczki pomiarowe i płytki wzorcowe jako najprostsze sprawdziany funkcjonalne
  • Sprawdziany kształtu
  • Symulatory baz
  • Sprawdziany położenia
  • Obliczanie wymiarów elementów sprawdzających
  • Tolerancje wykonania elementów sprawdzających
  • Jak modyfikatory tolerancji wpływają na projektowanie?
  • Wady zastosowania domniemania zasady maksimum materiału
  • Materiały, naddatki na zużycie, Poka Yoke, KIS i inne
  • Sprawdziany i dedykowane przyrządy pomiarowe - wady i pułapki czyli czego unikać
  • Tolerancje dla części ruchomych w sprawdzianach
  • Wskazówki dot. użytkowania sprawdzianów i dedykowanych przyrządów pomiarowych
  • Podsumowanie

  Ćwiczenia i przykłady:
  • Określanie cech idealnego sprzętu pomiarowego
  • Określanie kryteriów planowania sprzętu kontrolno-pomiarowego do SOP i po SOP
  • Dobór metod i strategii pomiarowych do wybranych charakterystyk rysunkowych
  • Problem wybranego dedykowanego urządzenia pomiarowego - studium przypadku
  • Dobór właściwego przyrządu pomiarowego do wybranej charakterystyki dla części niesztywnej
  • Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych (kształtu oraz położenia)
  • Tworzenie instrukcji pomiarowej do opisu realizacji wybranego pomiaru

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • wykład i ćwiczenia

 • • Pracownicy laboratoriów i izb pomiarowych
  • Inżynierowie metrolodzy, inżynierowie pomiaru
  • Kontrolerzy i inspektorzy jakości
  • Kontrolerzy dostaw
  • Inżynierowie rozwoju dostawców
  • Inżynierowie procesu
  • Inżynierowie jakości
  • Pracownicy narzędziowni
  • Inżynierowie produktu
  • Inżynierowie i kierownicy projektu
  • Wszyscy którzy generują, analizują i przetwarzają dane pomiarowe

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce