8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu

Kraków Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prezentacja i analiza metodyczna techniki prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza cech - uzdolnień metodami wywiadu intencji ukrytych, czyli takimi technikami kluczy pytań i zadań, których kandydat nie zna. Tym samym nie ma on możliwości wcześniejszego przygotowania scenariusza swoich reakcji. Ten model interview określany jest nazwą Deep Hide (głęboko ukryty) co oznacza, że strategia i prawdziwa intencja pytań jest dla kandydata niewidoczna.

 • 1. Runda otwarcia:
  • wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania, ustalenie reguł współpracy dydaktycznej, wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów.

  2. Matryca C.G. Junga jako podstawa dymensji intro i ekstrawersji:
  • przedstawienie modelu junga dla celów psychodiagnozy i przeprowadzenie treningu praktycznego wnioskowania o powodzeniu w zawodowej roli kandydata na różnorodne stanowiska pracy,
  • analiza danych pod kątem poziomu reaktywności, profilu uzdolnień i etyki,
  • diagnoza tendencji kompensacyjnych i diagnoza psychopatologiczna.

  3. Profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata:
  • analiza komparatystyczna (porównawcza) w naborze kadry,
  • tworzenie mapy kompetencyjnej kandydata tzw. predyktory roli.

  4. Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów:
  • koncepcje testu rorschacha w diagnozie psychopatii i neurotyzmu,
  • test tolerancji monotonii i monotypii (stosowany w naborze przez FBI),
  • testy asertywności, pewności siebie i samooceny.

  5. Test kultury przywódczej "Bezludna Wyspa":
  • prezentacja techniki wyłaniania naturalnych liderów w zespole,
  • trening samodzielnego przeprowadzenia przez uczestników powyższego testu,
  • analiza i metaanaliza wyników testu.

  6. Antrakt:
  • diagnoza cech temperamentalnych oparta na analizie lingwistycznej (diagnoza na podstawie typu składni),
  • diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów oparta na analizie leksykalnej (m.in. typu używanych spójników i słów "parzących"),
  • behawioralna detekcja kłamstwa (diagnoza kłamstwa z sygnałów zachowania).

  7. Integracja treści - praktyczny transfer techniki do środowiska pracy:
  • ćwiczenia symulacyjne technik prowadzenia interview, informacje korygujące - zwrotne oraz analiza case study.

  8. Runda zamknięcia:
  • runda pytań i komentarz prowadzącego dotyczący samodzielnego wykorzystania skryptów dydaktycznych ilustrujących technikę tworzenia map psychograficznych - profili psychologicznych kandydatów.

 • ukończenia szkolenia

 • Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy kandydatów są zgodne z obecnymi wymogami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa pracy bezpieczna i w pełni akceptowana.
  Warto dodać, że trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) są natychmiast przez prowadzącego wyjaśniane i obrazowo demonstrowane na przykładach.

 • Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla, oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów do pracy w firmie.

 • 840,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce