14 Godzin, 2 Dni

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Gdańsk Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie pomoże Ci połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, założenia Management 3.0 z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji i potrzebach Twoich ludzi. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników i zespołów.

 • Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania

  Czym tak naprawdę jest delegowanie? Idea empowerment.
  Korzyści z delegowania dla przedsiębiorstwa i przełożonych.
  Bariery w procesie delegowania dla pracowników i przełożonych.
  Filary skutecznego delegowania.
  Kompetencje menedżera niezbędne w procesie delegowania: Poziomy przywództwa i Management 3.0 we wzmacnianiu samodzielności pracowników:
  Pobudzanie ludzi
  Upoważnianie zespołu
  Uzgadnianie ograniczeń
  Rozwijanie kompetencji
  Rozwijanie struktury
  Ciągłe doskonalenie (wszystkiego)
  Różne aspekty delegowania: Trójkąt jakości procesu.

  Delegowanie z punktu widzenia pracownika

  Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia pracownika: Nauka i wdrożenie, rozwój kompetencji, zarządzanie karierą.
  Specyfika pracownika a delegowanie:
  Klasyczne teorie motywacji pracowników w delegowaniu
  Model motywacji CHAMPFROGS: Wzmacnianie samodzielności poprzez angażowanie oraz dawanie odpowiedzialności i wpływu
  Styl społeczny a motywacje pracowników i ich podejście do przyjęcia delegowanych zadań / odpowiedzialności: Praktyczne wykorzystanie modelu Insights Discovery/DISC

  Delegowanie z punktu widzenia szefa

  Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia menedżera: Sytuacja kryzysu, problemu i okazji
  Siedem sytuacji zespołowych i siedem stylów delegowania w Management 3.0
  Analiza zakresu działań menedżera w aspekcie „pół delegowania”
  Styl społeczny menedżera a empowerment w delegowaniu: Szanse i zagrożenia dla usamodzielniania podwładnych

  Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

  Proces delegowania krok po kroku. Rozmowa empowerment (Wybór – Kompetencje – Znaczenie – Wpływ).
  Dobór pracowników do zadań w delegowaniu: Matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników.
  Zasady skutecznej komunikacji w delegowaniu: Integracja podejścia empowerment i komunikacji coachingowej.
  Planowanie i wspieranie realizacji zadań:
  Partycypacyjne uzgadnianie planu działań: Siła pytań coachingowych
  Odpowiedzialność w planie działań: Rola menedżera i pracownika
  Polityka „otwartych drzwi” w delegowaniu: Jak dawać wsparcie wzmacniając samodzielność?
  Obszary wsparcia: aspekt strukturalny, zasobowy, emocjonalny

  Rozwój pracownika w oparciu naukę na sukcesach i porażkach

  Kontrola bieżąca i końcowa.
  Kontrola ilościowa i jakościowa na poziomie wyników i procesu.
  Korygowanie błędów na bieżąco: feedback FUKOZ, bieżąca rozwojowa informacja zwrotna.
  Podsumowanie etapu i procesu: „Sukces w realizacji” i „Odmienny rozwój”. Praktyczne aspekty rozmowy coachingowe.

  Podsumowanie szkolenia.

 • Odgrywanie ról.

  Prace grupowe i indywidualne.

  Testy autodiagnostyczne.

  Symulacje.

  Miniwykłady.

 • Kadra menedżerska: zarządzający, liderzy działów i zespołów.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce