8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Delegowanie zadań funkcją motywacji poza finansowej

1 970,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Umiejętność wykorzystania najwyżej cenionej umiejętności menadżerskiej jako narzędzie do zwiększenia motywacji pracownika.

 • Program spotkania
  1. Delegowanie zadań jako funkcja motywacji pozafinansowej
  a. Delegowanie zadań - samoświadomość, umiejętności społeczne, empatia, motywacja, myślenie zorientowane na wynik
  b. Delegowanie zadań - funkcja motywacji pozafinansowej - stymulatory lojalnościowe
  c. Delegowanie zadań - wykorzystanie relacji biznesowych z Klientem wewnętrznym
  d. Delegowanie zadań - efektywna komunikacja pod kątem realizacji założonych celów

  2. Delegowanie zadań w sytuacji wystąpienia mechanizmów negocjacyjnych
  a. Mechanizmy negocjacyjne a mechanizmy obronne Klienta wewnętrznego
  b. Gry negocjacyjne kontra Delegowanie zadań
  c. Czarne gry negocjacyjne czyli jak nie wpaść w sidła twardych negocjacji z Klientem wewnętrznym
  d. Przejmowanie kontroli nad rozmową w sytuacji delegowania zadań

  3. Stosunki interpersonalne w obszarze stosunków zawodowych
  a. Delegowanie zadań w sytuacji zażyłości personalnych
  b. Delegowanie zadań w sytuacji głębokich zależności zawodowych
  c. Delegowanie zadań w sytuacji przyjaźni i antypatii
  d. Delegowanie zadań w sytuacji współczucia i wyrozumiałości

  4. Nagroda i kara w procesie delegowania zadań
  a. Nagroda za wykonanie delegowanego zadania - w jakiej formie, kiedy, komu, gdzie?
  b. Co w sytuacji kiedy delegowane zadanie jest odczuwane jako forma kary?
  c. Co w sytuacji kiedy Klient wewnętrzny przybiera styl roszczeniowy i domaga się nagrody za wykonanie delegowanego zadania?
  d. W jaki sposób karać za nie wykonanie delegowanego zadania tak aby utrzymać pracownika w procesie pracy?

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Warsztat, dyskusje, wykład

 • Kadra zarządzająca niższego i wyższego szczebla, brygadziści, mistrzowie, kierownicy

 • 1970 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 7 dni po szkoleniu

 • Cena zwiera przygotowanie materiałów szkoleniowych, kart treningowych, podręcznika dla każdego z Uczestników oraz Certyfikat. Cena obejmuję współpracę z Trenerem przez okres 8 godzin brutto z grupą do 20 osób. Cena zawiera koszt dojazdu Trenera do miejsca realizacji szkolenia wskazanego przez Zamawiającego. Cena zawiera koszt noclegu Trenera.

Aleksandra Darska-Dziwińska

Szkolenia o podobnej tematyce