0 Godzin, 0 Dni

Delegowanie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W wyniku pogłębionego wywiadu ustalany jest cel i ostateczny program szkolenia


 • Tematy szkolenia do wyboru:
  • Definicja delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności
  • Przyczyny unikania delegowania
  • Dylematy menedżerów wokół delegowania
  • Co delegować?
  • Czego nie delegować?
  • Komu delegować?
  • Model S.O.S
  • Analiza obszarów delegowania
  • Standard rozmowy w celu delegowania
  • Wyrażanie oczekiwań dotyczących rezultatów
  • Komunikacja celu zadania
  • Wyznaczanie czasu zadania
  • Monitoring i kontrola
  • Odwrócone delegowanie albo efekt bumerangu
  • Raportowanie delegowanych zadań
  • Rozliczenie zadania
  • Delegowanie a dostępność menedżera
  • Organizacyjne wspieranie przejmowania zadań przez pracowników
  • Korzyści z delegowania dla pracownika, menedżera i organizacji
  • Typy pracowników i odpowiadające im sposoby delegowania
  • Analiza transakcyjna w delegowaniu
  • Ocena umiejętności delegowania

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Metodologia RESULT:

  - optymalna struktura procesu uczenia się dzięki zastosowaniu cyklu Kolba do każdego modułu,

  - osadzenie w celach biznesowych i systemie kompetencji,

  - budowanie poczucia własnej wartości uczestników,

  - kształcenie postaw poprzez pracę na przekonaniach uczestników,

  - kształcenie zachowań poprzez zastosowanie metody odgrywania ról,

  - rozwój autoanalizy i autorefleksji poprzez ćwiczenia własne, testy i projekcje,

  - uwzględnienie preferowanych stylów edukacji uczestników

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy są konsultantami z doświadczeniem menedżerskim i wieloletnią praktyką trenerską oraz coachingową.

Szkolenia o podobnej tematyce