6 Godzin, 1 Dni

Delegacje, podróże służbowe i świadczenia pracownicze w 2011 roku z uwzględnieniem planowanych zmian i projektu rozporządzenia z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu wskazanie aktualnych obszarów ryzyka i zagrożeń wynikających z tytułu różnorodnych świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Ponadto celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczeń delegacji i podróży służbowych, z uwzględnieniem projektowanych zmian w tym zakresie.

 • Podróż służbowa – regulacje prawne, orzecznictwo
  Praktyczne omówienie problematyki kierowców, przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych
  Różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem
  Zagraniczna delegacja – omówienie zagadnienia na przykładach
  Podatki dochodowe a należności za podróż służbową
  CZĘŚĆ SPECJALNA – analiza projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, m.in.:
  Nowe wysokości diet w podróży krajowej i zagranicznej
  Nowe zasady naliczania diet w podróży krajowej
  Możliwość ustalenia kilku państw docelowych w podróżach zagranicznych
  Nieodpłatne świadczenia pracownicze – skutki podatkowe
  Stosunek pracy a koszty uzyskania przychodów
  Opodatkowanie świadczeń pracowniczych – użytek prywatny a użytek służbowy
  Samochód, świadczenia medyczne
  Mieszkanie służbowe
  Laptopy, telefon komórkowy
  Imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, festyny
  Optymalizacja świadczeń pracowniczych
  Ujęcie świadczeń pracowniczych po stronie pracodawcy – moment rozpoznania kosztu
  Samochód w firmie a VAT
  Regulamin użytkowania samochodów służbowych – procedura zabezpieczająca przed ryzykiem podatkowym
  Panel dyskusyjny

  PATRONAT MEDIALNY:
  - portalfk.pl
  - PIT.pl
  - VAT.pl
  - ksiegowosc.org
  - rachunkowosc.org
  - businesswroclaw.pl

 • tak

 • wykład

 • - dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, kontrolerzy finansowi,

  - pracownicy działów kadr i płac oraz działów handlowych i marketingowych, osoby odpowiedzialne za realizację szkoleń

Tomasz Piekielnik

Szkolenia o podobnej tematyce