0 Godzin, 2 Dni

Data mining I - kurs podstawowy

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi ideami i zasadami data minig (zgłębiania danych), tak aby mogli samodzielnie realizować projekty data mining. Na kursie omówione zostaną: dostęp do baz danych, przygotowanie danych do analiz, dobór odpowiedniej metody analitycznej, ocena uzyskanego modelu oraz wykonywanie analiz i stosowanie uzyskanych modeli (deployment).

 • 1. Podstawowe idee data mining
  A. Modele data mining
  B. Etapy procesu data mining
  C. Rodzaje zadań data mining
  2. Środowisko STATISTICA Data Miner
  A. Wprowadzenie
  B. Dane wejściowe: lokalne pliki danych i zdalne źródła danych
  C. Wizualizacja i rozpowszechnianie wyników
  D. Przeglądarka węzłów
  E. Przykład prostej analizy w systemie STATISTICA Data Miner
  3. Dane zewnętrzne
  A. STATISTICA Query
  B. Idp - In-place Database Processing
  4. Specjalistyczne moduły systemu STATISTICA Data Miner (przegląd)
  A. Wstępne przetwarzanie danych
  B. Metody predykcyjnego data mining (uczenie z nauczycielem)
  C. Odkrywanie wiedzy (uczenie bez nauczyciela)
  D. Moduły stosowane po uzyskaniu modelu
  5. Wstępna obróbka danych - czyszczenie i przekształcenia
  A. Ogólne informacje
  B. Czyszczenie danych
  C. Niezgodności danych z rzeczywistością
  D. Postępowanie z brakami danych
  E. Dane nietypowe (odstające) i zaszumione
  F. Przekształcenia danych
  G. Redukcja danych
  H. Zmniejszenie liczby wymiarów
  I. Zamiana zmiennej ciągłej na skategoryzowaną (kategoryzacja)
  J. Łączenie klas zmiennej skategoryzowanej
  K. Losowe próbkowanie
  6. Wprowadzenie do prognozowania w STATISTICA Data Miner
  7. Przykłady analiz w systemie STATISTICA Data Miner
  A. Problem klasyfikacyjny - modelowanie zdolności kredytowej
  B. Czyszczenie danych i zadanie regresyjne.
  8. Dostosowywanie systemu STATISTICA Data Miner

 • tak

 • wykłady, warsztaty

Szkolenia o podobnej tematyce