7 Godzin, 1 Dni

COSO III

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Trudno dziś mówić o nowoczesnej kontroli wewnętrznej bez znajomości modelu COSO. Ten wypracowany w USA system kontroli wewnętrznej stał się dziś najbardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym zarówno w biznesie jak i w sektorze publicznym (kontrola zarządcza). O ile dwie pierwsze części COSO (I i II) są w miarę dobrze znane, to najnowsza część COSO III wciąż wymaga przybliżenia. Wiele organizacji nie w pełni rozumie znaczenia elementu monitoringu w modelu COSO oraz roli, jaką odgrywa usprawnienie procesu oceny. Z biegiem czasu skuteczny monitoring może prowadzić do organizowanej efektywności oraz obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej. Proponowane Państwu szkolenie pozwoli poznać ten niezwykle skuteczny i efektywny model od strony praktycznej.

 • COSO III – wprowadzenie
  System kontroli wewnętrznej COSO – wprowadzenie,
  COSO w Polsce – doświadczenia praktyczne,
  COSO I, COSO II, COSO III – analiza porównawcza.
  COSO III – czyli co nowego?

  Monitoring jako element systemu kontroli wewnętrznej
  Rola monitoringu w systemach kontroli wewnętrznej,
  Struktura efektywnego systemu kontroli wewnętrznej,
  Model monitoringu.


  Określenie podstaw monitoringu
  Postawa kierownictwa najwyższego szczebla,
  Struktura organizacyjna,
  Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej.


  Opracowanie i wdrożenie procedur monitoringu
  Hierarchizacja ryzyk,
  Określenie kluczowych punktów kontrolnych,
  Identyfikacja wiarygodnych informacji,
  Wdrożenie procedur monitoringu.


  Ocena i prezentacja wyników
  Hierarchizacja i komunikacja wyników,
  Sprawozdawczość wewnętrzna,
  Sprawozdawczość zewnętrzna.


  Pozostałe kwestie
  Monitoring systemu kontroli wewnętrznej u zewnętrznych dostawców usług
  Zastosowanie technologii w monitoringu
  Formalność i poziom dokumentacji
  Skalowalność monitoringu

  Ocena efektywności i wydajności monitoringu – warsztaty

 • Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.

 • Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrażanie, nadzór oraz ocenę systemów kontroli wewnętrznej (kontroli zarządczej) w organizacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce