14 Godzin, 2 Dni

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego oraz zmiany na rynkach pracy prowadzą do nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc go bardziej strategicznym. O znaczeniu controllingu personalnego decydują nie tylko funkcje, jakie może on spełniać w procesie zarządzania, ale również rosnąca rola kapitału ludzkiego, jako istotnego czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji.  Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, której użycie będzie miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie MS Excel do analizy wskaźnikowej oraz ilościowo-jakościowej w sposób optymalny. .

 • DZIEŃ 1:
  Pojęcie i rola controllingu personalnego w organizacji:
  controlling personalny – moda czy konieczność,
  zadania controllingu personalnego i jego miejsce w organizacji,
  kontrola a controlling,

  Narzędzia controllingu personalnego:
  jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w controllingu personalnym,
  wskaźniki w obszarze zatrudnienia – ćwiczenie, połączone z umiejętnością interpretacji wskaźników controllingu personalnego,
  wybór i pomiar wielkości krytycznych – kluczowe wskaźniki controllingu personalnego
  sposób i zasady prowadzenia benchmarków,

  Raport controllingowy:
  standardy raportowania,
  koszty pracy – ćwiczenie połączone z analizą i strukturą kosztów pracy,
  analiza ilościowo-jakościowa potencjału ludzkiego,

  DZIEŃ 2:

  Użycie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz sposoby interpretacja wyników – (połączone z przekazaniem uczestnikom arkusza z formułami):

  funkcje arkusza kalkulacyjnego wykorzystywane podczas controllingu personalnego,
  wykorzystanie tabel przestawnych w controllingu personalnym,
  zarządzanie danymi oraz raportowanie,

  Controlling personalny w praktyce – case study, połączony z dyskusją

  Integracja controllingu personalnego ze strategią ZZL,
  Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania,
  KPI na bazie controllingu personalnego,
  Obszary zastosowania controllingu personalnego.

 • dyplom effect group

 • W trakcie warsztatów wykorzystane będą takie elementy jak:

  dyskusja

  ćwiczenia indywidualne

  ćwiczenia zespołowe

  case study

  mini wykład

 • Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów HR, kadry kierowniczej, menedżerów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz dla właścicieli firm, wykorzystujących arkusze kalkulacyjne do codziennej pracy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener effect group

Szkolenia o podobnej tematyce