14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Controlling marketingowy. Tworzenie budżetu marketingowego

Trwa nabór 1 590,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści i gwarantowany rozwój umiejętności:

  praktyczne poznanie;krok po kroku; procesów budowania wartości w działaniach marketingowych (uczestnictwo w praktycznej symulacji działań rynkowych),
  - poznanie kilkudziesięciu praktycznych mierników oceny działań marketingowych w czterech perspektywach efektywności,
  praktyczny dobór odpowiednich mierników skuteczności i efektywności działań marketingowych dla swojej firmy i działalności,
  zdolność do kompleksowej analizy działań marketingowych na podstawie danych liczbowych z badań zewnętrznych oraz wewnętrznych statystyk marketingowych i sprzedażowych,
  wyznaczanie celów, podejmowanie działań korygujących i weryfikacja strategii marketingowej dzięki bieżącej ocenie efektywności marketingu.

 • Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP.

  Moduł 1. Poziomy pomiaru efektów marketingu – jakie efekty daje marketing?

  Dlaczego mierzymy efekty marketingu?
  Kaskada efektów – potencjał rynkowy- wyniki rynkowe- wyniki finansowe
  Efekty dotyczące potencjału rynkowego
  Efekty rynkowe
  Efekty finansowe
  Rodzaje metod i narzędzi pomiaru efektów
  Czy skuteczny marketing jest zawsze efektywny?

  Moduł 2. Controlling marketingu operacyjnego – jak mierzyć efekty działań marketingowych?
  1. Wskaźniki potencjału rynkowego – jak zmierzyć to, co dzieje się w głowie klienta?
  Świadomość marki
  Wizerunek marki
  Gotowość, skłonność i zamiar zakupu
  Zadowolenie dotychczasowych klientów
  Lojalność klientów
  Dostępność i pozycja produktów w sklepie
  2. Wskaźniki efektów rynkowych – jak potencjał rynkowy przekłada się na zachowania klientów?
  Analiza sprzedaży i udziałów rynku
  Penetracja, użytkowanie, powtarzalność i częstotliwość zakupu
  Analiza fluktuacji klientów (pozyskiwanie, utrzymywanie, utrata i odzyskiwanie)
  Analiza sprzedaży dodatkowej (cross- i up-selling), analiza kieszeni klienta
  3. Wskaźniki efektów finansowych
  Koszty i efekty marketingowe
  Rentowność sprzedaży
  Rachunek rentowności klienta
  Metoda progu rentowności
  Metoda zwrotu z inwestycji marketingowych – ROI
  Wskaźniki w budżetowaniu marketingu

  Moduł 3. Tworzeniu budżetu firmy w zakresie marketingu i sprzedaży
  ustaleniu kosztów stałych i zmiennych
  rozliczaniu i kontroli planu
  ustalenie ROI działań marketingowych
  korekta działań marketingowych

  Moduł 4. Controlling marketingu strategicznego – czy nasza strategia marketingowa jest dobra?
  1. Controlling wartości klienta
  Wartość dochodu ze sprzedaży podstawowej i dodatkowej
  Wartość dochodu z rekomendacji i informacji
  Modele wartości portfela klientów (customer equity)
  2. Controlling wartości marki
  3. Marketingowa karta wyników
  4. Audyt marketingowy
  Audyt strategii
  Audyt procesów planowania marketingowego
  5. Organizacja i wdrożenie systemu controllingu marketingowego w firmie.

 • Tak

 • Warsztaty połączone z wykładami.

 • Szkolenie przeznaczone dla:
  product managerów i brand managerów,
  menedżerów i specjalistów ds. komunikacji marketingowej,
  dyrektorów i menedżerów ds. marketingu,
  specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży oraz PR,
  menedżerów i specjalistów ds. controllingu zajmujących się rozliczaniem działań marketingowych,
  dyrektorów zarządzających, członków zarządów, dyrektorów finansowych oraz współpracujących z marketingiem; zainteresowanych sposobami oceniania efektywności działań marketingowych.

 • 1 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Michał Dziekoński

Szkolenia o podobnej tematyce