16 Godzin, 2 Dni

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania swoim zespołem wspierający jednocześnie ich efektywność jak i motywację do pracy. Menedżerowie wchodzący w rolę coachów wobec swoich pracowników nastawieni są na stały rozwój ich kompetencji, samodzielności oraz odpowiedzialności w działaniu. Dążą do tego, by bieżąca i konstruktywnie udzielana informacja zwrotna była głównym sposobem budowania relacji na linii menedżer – podwładny.
  Stosowanie coachingowego stylu zarządzania wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności, wiedzy, postaw, często różnych od tych, które wykorzystywali do tej pory.
  Proponowane szkolenie w praktyczny sposób:
  • porządkuje już posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestników związane z kierowaniem ludźmi,
  • pomaga wypracować własny styl działań coachingowych dostosowany do sytuacji zawodowych, a także stworzyć metody pracy, adekwatne do rozwijanych kompetencji,
  • pozwala Uczestnikom określić dalsze kierunki własnego doskonalenia się w roli coacha. Szkolenie jest miejscem do autodiagnozy w tym obszarze.

 • Dzień I - Coaching – wprowadzenie

  1. Coachnigowy styl zarządzania a rola menedżera:
  • coaching, coachingowy styl zarządzania a mentoring – definicje,
  • profil kompetencyjny coacha – menedżera. Czego oczekujemy od menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania?
  • sytuacyjny model zarządzania wg Hersey’a i Blanchard’a,
  • zasady budowania relacji coachingowych (kodeks coacha),
  • elementy procesu coachingowego (zawieranie kontraktu, harmonogram, schemat spotkań itp.).

  2. System kompetencji a coaching:
  • jak rozumieć kompetencji zawodowe – definicje,
  • kompetencje a coaching – wykorzystanie systemu kompetencji zawodowych do budowania relacji coachingowych,
  • ocena kompetencji,
  • główne błędy w ocenie kompetencji.

  3. Jak budować motywację pracowników:
  • diagnoza indywidualnych potrzeb motywacyjnych pracowników,
  • źródła motywacji pozafinansowej,
  • teoria wartości zawodowych wg E. Schein’a,
  • definiowanie celów rozwojowych jednostki,
  • zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym jako źródło motywacji.

  Dzień II - Budowanie własnego warsztatu pracy coachingowej

  1. Główne umiejętności coachingowe:
  • formułowanie kontraktu,
  • określanie problemów i stawianie celów coachingu,
  • analizowanie sytuacji problemowych,
  • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • wspieranie osób coachowanych w wypracowywaniu własnych rozwiązań,
  • jasne wyrażanie myśli i udzielanie czytelnych wskazówek,
  • aktywne słuchanie – prowadzenie rozmówcy,
  • elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb i preferencji uczącego się.

  2. Analiza doświadczeń:
  • celem tego fragmentu szkolenia jest doświadczenie realnych sytuacji, z jakimi Uczestnicy będą mieli do czynienia w trakcie realizacji działań coachingowych wobec swoich podwładnych,
  • w trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję dokonać diagnozy i stworzyć plany rozwojowe osób odgrywających rolę ich podopiecznych. Da to szansę skonfrontowania się z trudnościami, jakie mogą pojawić się podczas współpracy. Zapewni im to możliwość przećwiczenia umiejętności i wiedzy zdobytych w poprzednich modułach szkolenia,
  • w tej części szkolenia proponujemy użycie kamery w celu nagrywania, a następnie analizy odgrywanych scenek.

  3. Metody i narzędzia pracy coachingowej:
  • style uczenia się wg D. Kolba,
  • metody rozwijania konkretnych kompetencji,
  • wypracowywanie zadań rozwojowych w miejscu pracy,
  • budowanie scenariuszy spotkań coachingowych,
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach coachingowych,
  • wybór odpowiednich sposobów rozmowy coachingowej: doradczego, mentorskiego, szkolącego, konfrontacyjnego czy stawiającego wyzwanie.

 • ukończenia szkolenia

 • Wykorzystywane są następujące metody pracy:
  • analiza studiów przypadków,
  • analiza filmów i scenek,
  • symulacja,
  • dyskusja grupowa,
  • odgrywanie ról,
  • mini wykład/prezentacja,
  • kwestionariusze,
  • warsztatowo - nacisk na praktykę, ćwiczenia,
  • minimum teorii - maksimum praktyki.

 • Niniejsze szkolenie dedykowane jest menedżerom:
  • którzy chcą budować motywację swoich podwładnych,
  • którym zależy na doskonaleniu kompetencji ich pracownikom,
  • zamierzają zwiększać samodzielność i odpowiedzialność swoich podwładnych i traktować ich jako partnerów w relacji,
  • którym zależy na utrzymaniu w zespole kluczowych pracowników.
  Ponadto w zajęciach mogą uczestniczyć specjaliści pełniący projektowo rolę koordynatorów oraz inne osoby, dla których coachingowy styl pracy może okazać się efektywny (Np. Trenerzy wewnętrzni, przedstawiciel Działu HR).

 • 1290 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce