0 Godzin, 0 Dni

Coaching Toolkit

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Współpracując z Państwem tworzymy standardy pracy jakościowej podwładnych mających bezpośredni kontakt z Klientem.

 • Piszemy podręczniki będące odniesieniem do formularzy coachingowych, w których bardzo jasno zdefiniowane standardy są przewodnikiem dla Pracowników podczas codziennej pracy.

  Opis standardów jakościowych współpracy z Klientem stanowi wymierną korzyść dla Menadżera. Pozwala mu na ustrukturalizowanie i ujednolicenie działań Pracowników.

  Tworzy się w ten sposób kultura Firmy i oczekiwany jej wizerunek w oczach Klientów.
  Formularz coachingowy weryfikujący poziom spełniania tychże standardów jakościowych przez Pracowników jest narzędziem, które pozwala Menadżerowi na kontrolowanie pracy podwładnych, wspieranie ich rozwoju i monitorowanie go na przestrzeni całego roku. Dzięki temu Zespół, pod opieką Menadżera osiąga założone cele.

 • Istnieje możliwość certyfikacji Uczestników po szkoleniu.

 • Zdobywaniu wiedzy przez Uczestników służą zróżnicowane metody pracy szkoleniowej, aktywizujące wszystkich Uczestników.  Szkolenie prowadzone jest w dynamiczny, interaktywny sposób, co gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu energii w grupie oraz ciekawe, niestandardowe i maksymalne wykorzystanie czasu poświęconego nabyciu nowych umiejętności.  Równie ważne jest dbanie podczas szkolenia o poziom postaw (lub ich wzmocnienie), co gwarantuje dobrą atmosferę na szkoleniu.

  Ma to dodatkową zaletę: Uczestnicy integrują się i jednocześnie, poprzez udział w warsztacie, na którym nie tylko dużo się uczą, ale także spędzają niezapomniane chwile w przyjemnej i wspierającej poszerzenie wiedzy atmosferze, bardziej utożsamiają z Firmą, w której pracują i z Działem, który współtworzą.  Dajemy Uczestnikom możliwość zarówno solidnej pracy prowadzącej do oczekiwanych zmian, jak i możliwość wykorzystania czasu w sposób niestandardowy i w dobrej atmosferze.

 • Firmy i organizacje, które potrzebują wsparcia w ujednoliceniu/wyznaczeniu swoich standardów pracy i tworzeniu misji/wartości firmy.  Rozwiązanie szczególnie pomocne również dla firm, które odnotowują dynamiczny rozwój czy nabór nowych Pracowników chcą zachować dotychczasowe wysokie standardy pracy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Do każdego projektu dobieramy specjalny zespół trenerów i ekspertów, których doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności są dopasowane do Państwa branży i potrzeb Pracowników, którym dedykowane są szkolenia i warsztaty.

Szkolenia o podobnej tematyce