16 Godzin, 2 Dni

COACHING (in english)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • I. COURSE OBJECTIVES:  To prepare managers for effective performance of their functions in the area of developing and training their subordinates. Main focus will be placed on coaching – two-way process of employees’ skills development through regular appraisal, practical on-the-job training and giving feedback. The second key component will be mentoring – providing emotional support, advice and example to the employees.

  These objectives will be met by:

  - providing the participants with the knowledge on the psychology of learning processes and required attitude development;

  - developing practical skills of knowledge transfer, mistake correction and fair & thorough appraisal;

  - practising the use of effective influencing techniques, modelling other people’s attitudes and behaviour. • II. COURSE PARTICIPANTS:

  Managers of all levels, especially those responsible for staff development.


  III. COURSE CONTENTS:

  1. Introduction: managerial functions concerning staff development:
  - teach, train and improve: manager as a coach;
  - support and serve as an example: manager as a mentor.

  2. Learning processes
  - various ways of acquiring knowledge – Learning Style Questionnaire and its analysis;
  - Learning Cycle;
  - barriers limiting the effectiveness of learning;
  - special role of learning through experience.

  3. Caching styles and Situational Model by Hersey – test and exercise.

  4. Coaching and mentoring as special forms of interpersonal communication
  - principles of communication – from one-way communication to two-way information exchange process;
  - barriers to communication with staff.

  5. Psychological basis of coaching and mentoring
  - social influence mechanism and attitude change process;
  - implications of cognitive dissonance theory;
  - building "mentoring relationships" on the psychological level.

  6. Motivational aspect of coaching.

  7. Feedback as the basis for acting as a coach.

  8. Carrying out a coaching programme.
  - employee’s needs analysis - exercise;
  - setting realistic objectives (SMART criteria);
  - Development Plan as a "contract" with the employee;
  - monitoring learning through experience;
  - regular appraisal as an element of feedback.

  Each element of the above point has been assigned with an exercise, making each participant able to use this technique in practice, under the specific circumstances of his/her own job.

  9. Difficult situations in the work of a coach and mentor
  - difference in opinions and ways of dealing with conflict situations;
  - assertive behaviour of a coach;
  - principles of giving negative feedback – elements of a disciplinary interview.

  10. Elements of mentoring as long-term relationship with an employee.
  - building personal authority and respect;
  - three roles of a caring mentor;
  - supporting self-development.

  11. Psychological sources of coach and mentor potential failures
  - false perception of people: unjustified attribution of features and stereotypes;
  - false perception of a situation: unrealistic expectations;
  - invasive one-way communication.

  12. Summary: Personal Action Plan of a coach.

 • YES

 • WORKSHOP.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Andrzej Szóstak

Doktor socjologii. Specjalista w zakresie psychologii społecznej. Twórca kompleksowych programów szkolenia z zakresu obsługi klienta realizowanych w BSK S.A., WBK S.A., PBG S.A. oraz innych polskich instytucjach gospodarczych. Znakomity trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, zrealizował duże autorskie projekty szkoleniowe (niektóre z nich dla kilku tysięcy sprzedawców) dla wiodących polskich i zagranicznych instytucji gospodarczych (referencje na życzenie). Wykładowca reklamy i public relations w Uniwersytecie Śląskim. Trener zarządzania i komunikacji, „Trener Trenerów”. Publicysta czasopisma „Personel”. Autor m.in. podręcznika akademickiego komunikacji interpersonalnej prowadzonej w trudnych sytuacjach społecznych oraz współautor pracy "Panowanie nad stresem". Zrealizowanych kilkaset dni szkoleniowych. PhD in sociology, specialist in social psychology. Lecturer in advertising and public relations at the University of Silesia, trainer in management and negotiation skills. Author of comprehensive training programmes in customer service used by numerous Polish organisations and institutions, including three big commercial banks: BSK S.A., WBK S.A. and PBG S.A. Writer for the professional magazine "Personel". Author of the handbook of interpersonal communication in difficult social situations., among other publications. Co-founder of Exbis.

Bogdan Siewierski

Doktor socjologii, wykładowca uniwersytecki. Od 1991 roku prowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, struktur komunikacyjnych, procesów decyzyjnych i planowania strategicznego dla instytucji bankowych. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Tłumacz publikacji fachowych i kursów z zakresu zarządzania i obsługi klienta prowadzonych przez konsultantów brytyjskich i amerykańskich. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej prowadził badania w zakresie kulturowych podstaw zarządzania na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA). Jako konsultant i szkoleniowiec wspomagał proces wprowadzania systemów ocen pracowniczych dla kilku międzynarodowych koncernów (m.in. LexisNexis, SGL, Dycerhoff) i banków działających w Polsce. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Prezes Firmy Edukacyjnej Exbis. Największe wyzwania: 1. przygotowanie pracowników Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za procesy zjednoczeniowe z Unią Europejską (zob. rekomendacje na stronie internetowej); 2. wspomaganie zarządów dużych banków polskich do negocjacji konsolidacyjnych; 3. trenowanie negocjatorów odpowiedzialnych za dobre wyniki sprzedażowe; 4. praca z osobami na różnych stanowiskach, dla których niezbędny jest wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych. PhD in sociology, lecturer at the Institute of Work and Organisation Sociology at the University of Silesia in Katowice. Since 1992 has been delivering professional training in human resource management, negotiation, communication structures, decision-making and strategic planning. Co-author of the syllabus for the School of Management at the Silesian University. Translator of professional publications and interpreter on training courses in management delivered by British and American consultants. As the holder of a research grant given by The Kosciuszko Fund, he carried out research on cultural foundations of management at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. President of Exbis, Educational Company.

Szkolenia o podobnej tematyce