48 Godzin, 6 Dni

Coaching, czyli przywództwo zorientowane na zmianę

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w inspirowaniu innych do rozwoju

  Poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami

  Kształtowanie postawy motywującej do zmian

  Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów i perspektyw oraz planowania

 • Wymiary przywództwa i kompetencje coacha: style kierowania a kultura organizacji i charakter grupy, istota coachingu, kompetencje dobrego coacha, samoocena i jej znaczenie w coachingu, wstępna ocena własnej kompetencji jako coacha.
  Motywowanie siebie do rozwoju: role życiowe, świadomość własnych możliwości i ograniczeń, motywacja wewnętrznej.
  Komunikacja z pozycji „Dorosłego”: struktura stanów „Ja” w Analizie Transakcyjnej, podstawowe transakcje w komunikacji interpersonalnej, rozumienie skryptów.
  Coaching w sytuacjach konfliktowych: istota, poziomy, źródła i dynamika konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów.
  Cele życiowe i motywy podejmowania działań: świadomość potrzeb własnych i innych ludzi, określanie celów, plany rozwoju, poszukiwanie nowych źródeł inspiracji.
  Sztuka udzielania informacji zwrotnych: posługiwanie się krytyką konstruktywną, zasady udzielania informacji zwrotnych, informacje zwrotne jako instrument samooceny.
  Partnerstwo w przywództwie: asertywny styl komunikacji, model asertywnego szefa, zadbanie o własne i cudze terytorium psychologiczne, reagowanie na oceny i krytykę, wyrażanie i przyjmowanie pochwał, wyrażanie uczuć negatywnych.
  Rozumienie własnego zespołu: dynamika zjawisk grupowych, fazy rozwoju grupy, struktura grupy, budowanie zaufania i sposoby integracji grupy, efektywność w sytuacjach grupowych.
  Twórcze myślenie w przywództwie: przezwyciężanie barier w twórczym rozwiązywaniu problemów, osłabienie wewnętrznej cenzury, twórcza samoocena, tworzenie właściwego klimatu w grupie, różne metody tworzenia pomysłów, zdolności.
  Delegowanie zadań i uprawnień: granice osobistej odpowiedzialności, wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania, twarde i miękkie zasady delegowania, korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień.
  Kierowanie zmianą: definicja zmiany, proces zmiany, zmiana jako wyzwanie, strategie wprowadzania zmiany, bariery w procesie wprowadzania zmian i sposoby ich przezwyciężania, systemowe podejście do planowania zmiany.

 • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt i emocje, takimi jak:

  ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje, projekcja kaset video, dyskusja, wizualizacja, analiza nagrań zarejestrowanych przy użyciu kamery video.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materiały, certyfikaty
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Joanna Bartyzel

Moja przygoda ze szkoleniami trwa już kilkanaście lat i jak wiele ważnych rzeczy w życiu, zaczęła się trochę przypadkowo. Wiedzę i doświadczenie zdobywałam pracując i współpracując z firmami polskimi i zagranicznymi. Przeszłam przez wiele stanowisk, poczynając od samodzielnych stanowisk specjalistycznych, pracownika dydaktycznego, kierownika działu projektów. Uczę tego, co znam z doświadczenia i sprawdziłam praktycznie. Prowadzę szkolenia z zakresu szeroko pojętych umiejętności psychospołecznych, wykorzystywanych w sprzedaży, negocjacjach, prowadzeniu szkoleń i prezentacji oraz pracy zespołowej i zarządzaniu.

Katarzyna Mitrut

Jestem związana z PAIZ Konsulting od samego początku jego istnienia; można powiedzieć, że asystowałam przy narodzinach firmy w 1995 roku. Jestem trenerem-partnerem. Zajmuję się szkoleniami już ponad 10 lat. Z wykształcenia jestem filologiem angielskim. Ukończyłam też liczne studia podyplomowe z zarządzania i doskonalenia zasobów ludzkich. Stale rozwijam umiejętności trenerskie na szkoleniach i seminariach w Polsce i za granicą a także poprzez współpracę z trenerami z renomowanych firm jak Experior, Wilson Learning czy Barnes & Conti. Jestem też członkiem prestiżowej organizacji zrzeszającej trenerów i konsultantów American Society for Training and Development. Projektuję i prowadzę projekty szkoleniowo-doradcze doskonalące umiejętności interpersonalne: komunikację, wywieranie wpływu, pracę w zespole; prowadzę wieloetapowe projekty warsztatów dla trenerów wewnętrznych w firmach a także szkolenia doskonalące umiejętności prezentacji. Współpracuję też z kadrą kierowniczą przy realizacji warsztatów z zakresu zarządzania zmianą. Pracowałam z firmami działającymi w branży ubezpieczeniowej, finansowej, zajmującymi się dystrybucją stali, cementu, z producentami ceramiki sanitarnej, papieru, z hipermarketami i firmami z branży rozrywkowej. Lubię pracować z ludźmi ciekawymi świata i otwartymi na poznawanie jego cudów i zawiłości - prywatnie jestem podróżnikiem.

Artur Mazurek

Już ponad 10 lat pełnię dwie role w PAIZ Konsulting. Pierwsza to zarządzanie firmą, a druga to prowadzenie szkoleń i projektów doradczych. Ponieważ prowadzeniu szkoleń poświęcam najwięcej czasu, mój obszar zainteresowań zawodowych związany jest właśnie z tą dziedziną. Na początku mojej kariery trenera współpracowałem z konsultantami amerykańskimi, związanymi z University of Illinois w Stanach Zjednoczonych, od 1999 roku jestem licencjonowanym trenerem Wilson Learning International, a w 2002 roku zostałem dodatkowo certyfikowany przez firmę Barnes&Conti. Mój obszar zainteresowań to rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności sprzedaży, obsługi klienta, wywierania wpływu, a także prowadzenia prezentacji i negocjacji. Prowadzę wiele projektów niestandardowych, zleconych nam przez klientów. W ciągu ostatnich 5 lat miałem okazję wyszkolić ponad 200 trenerów. Wielu z nich prowadzi szkolenia według programów opracowanych przez Instytut. Ukończyłem Politechnikę Lubelską i podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu prowadzone przez SGH oraz podyplomowe studia z zakresu planowania w biznesie prowadzone przez University of Illinois. Uczestniczyłem też w programie stypendialnym USAID dla liderów biznesu realizowanym przez University of Illinois w Urbana-Champain w Stanach Zjednoczonych. Mam przyjemność pracować zarówno dla dużych przedsiębiorstw, a także średnich i mniejszych firm z różnych branż (PMGroup, Inchcape, Dell, PZU, Caterpilar, Warta, Bank Zachodni, Media Markt, Bahlsen, Kappa, Eurobox, i inne). Każdy nowy projekt traktuję jako okazję do zdobycia kolejnych doświadczeń i spotkania ciekawych ludzi.

Szkolenia o podobnej tematyce