0 Godzin, 0 Dni

COACHING

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Lider jest mądry mądrością swego zespołu. Oto hasło przewodnie dla kursu uczącego, jak trenować uczestników zespołu w bezpośrednim, indywidualnym kontakcie w miejscu pracy. Podczas serii ćwiczeń uczestnik kursu praktycznie pozna, jak motywować współpracownika do efektywniejszej pracy, jak rozwijać jego naturalne zasoby, jak przygotować się do każdej sesji treningowej. Nie rodzimy się efektywnymi szkoleniowcami. Stajemy się nimi dzięki właściwym wyznaczaniu celów, uważnemu słuchaniu i obserwowaniu, systematycznemu doskonaleniu swych umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej, cierpliwości nieodzownej podczas rozwijania innych. To szkolenie niewątpliwie sprzyja szybszemu udoskonaleniu wymienionych umiejętności.
    Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć: projektować sesje szkoleniowe ze współpracownikiem i analizować swe zachowania według standardów „Arkusz analizy szkolenia; formułować cele szkoleniowe i kontrolować ich osiąganie; stosować różnorodne techniki w edukowaniu innych; reagować efektywnym zachowaniem wobec postaw negatywnych; identyfikować własne zasoby, na których mogą budować niepowtarzalne i oryginalne przekazywanie wiedzy i umiejętności.
    Podstawowe zagadnienia: pojęcie motywacji; model coachingu; cykl przyspieszonego uczenia się wg Alistaira Smitha; psychologiczne podstawy procesu wyjaśniania w nauczaniu, zapamiętywania i przypominania; zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych; taksonomia celów edukacyjnych wg Blooma; klasyfikacja pytań; analiza interakcji trener – uczeń; wymagane cechy szkolącego; analiza swych silnych i słabych stron w komunikacji interpersonalnej; zasady kierowania rozwojem ludzi; analiza silnych i słabych stron w komunikacji interpersonalnej.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce