COACHING

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wszystkie firmy przyznają dzisiaj, że czynnikiem decydującym o długotrwałej przewadze konkurencyjnej są ludzie tworzący organizację. To od nich zależy zadowolenie klientów, zwiększenie udziału w rynku, czy też wzrost wartości firmy. W jaki sposób mogą Państwo wspierać pracowników w osiąganiu ich możliwości? Przygotowany Program to intensywny coaching grupowy, skoncentrowany na wypracowaniu konkretnych rozwiązań, które mogą być wdrożone tuż po jego zakończeniu. Struktura coachingu została opracowana w taki sposób aby uczestnicy skupili się na własnych case’ach i ćwiczeniu nowych zachowań w bezpiecznym środowisku sali szkoleniowej, pod okiem trenera/coacha.

  • Wzmocnienie identyfikacji z celami Organizacji
  • Świadomość własnego wkładu w sukces firmy
  • Świadomość wagi komunikacji w efektywnej realizacji projektów
  • Wypracowanie empatycznej, wspierającej postawy – “Co ja mogę zrobić dla innych?”
  • Wzmocnienie odpowiedzialności, przejmowania inicjatywy
  za projekty
  • Wypracowanie / wdrożenie standardów konstruktywnej współpracy i komunikacji pomiędzy działami.

 • MODUŁ I: BUSINESS IMPROVEMENT DISCUSSION
  MODUŁ II: KOMUNIKACJA BUDUJĄCA SUKCES I SKUTECZNIEJSZE WPŁYWANIE NA INNYCH
  MODUŁ III: BUDOWANIE EMPATII, LEPSZEGO ZROZUMIENIA POPRZEZ AKTYWNE SŁUCHANIE
  MODUŁ IV: WERYFIKACJA WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ
  MODUŁ V: KONSTRUKTYWNA RÓŻNICA POGLĄDÓW, ASERTYWNE PRZEKAZYWANIE NIEPOPULARNYCH DECYZJI
  MODUŁ VI: BANK POMYSŁÓW - CO WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ

 • Certyfikat ukończenia programu Coachingu Menedżerskiego

 • Coaching będzie prowadzony w sposób interaktywny, w formie action learning. W jego trakcie będą miały miejsce następujące aktywności: praca indywidualna, prezentacje na forum, wykorzystanie kamery.

 • Propozycja przeprowadzenia coachingu dla Kadry Menedżerskiej, wzmacniającego umiejętności komunikacji oraz współpracy w zespole.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Dale Carnegie Training przewiduje rabaty dla grup i wybranych organizacji. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Certyfikowani trenerzy identyfikują umiejętności już posiadane przez pracowników i rozwijają je pod kątem realizacji celów biznesowych firmy. Pozwala to zwiększyć poczucie wpływu na rezultat i podnieść skuteczność. Metody szkoleniowe opierają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy – trenerzy przekazują narzędzia, których pracownicy uczą się używać wobec swoich codziennych wyzwań zawodowych. Wszyscy nasi trenerzy przechodzą bardzo rygorystyczny proces certyfikacji. Trenerzy zostają przypisani do poszczególnych programów w oparciu o potrzeby szkolenia oraz posiadane doświadczenie.

Szkolenia o podobnej tematyce