0 Godzin, 0 Dni

Coaching

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem coachingu, realizowanego jako indywidualna praca coacha z Klientem/grupą, jest dostarczenie Klientowi narzędzi do powiększenia jego naturalnych zdolności do osiągania rezultatów i zbudowanie pewności siebie co do jego własnych umiejętności w zakresie określonym w celu coachingu. W tym procesie coach jest partnerem wspomagającym Klienta w dokonywaniu „odkryć” na swój temat i wdrażaniu skutecznych sposobów działania.

 • Coaching jest usystematyzowanym procesem rozwojowym nastawionym na wspomaganie Klienta przez coacha w definiowaniu i realizacji celów. W procesie coachingu, dzięki świadomie stosowanym przez coacha narzędziom, Klient wyłania skuteczne rozwiązania, strategie działania i podejmowania decyzji. Poza identyfikacją swoich specyficznych kompetencji będących zasobem, Klient w procesie coachingu ma okazję doskonalić kompetencje w obszarze wybranym przez siebie.

  Celem coachingu jest doskonalenie przez Klienta sposobu osiągania rezultatów w obszarze zawodowym i osobistym, przyspieszenie tempa rozwoju, a dzięki temu podniesienie efektywności i satysfakcji. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, korzystając z informacji na temat przeszłości Klienta jako bazy do wypracowania najlepszych dla Klienta rozwiązań i wdrożenia ich w życie przez Klienta. Coaching nie jest terapią, nie jest mentoringiem, poradnictwem, czy szkoleniem indywidualnym. Koncentruje się on głównie na wspomaganiu Klienta w zrozumieniu jego aktualnej sytuacji i strategii poradzenia sobie z nią.
  Team coaching (coaching grupowy/zespołowy) jest nastawiony na doskonalenie rezultatów pracy zespołu.

 • certyfikat coacha ICC (International Coaching Community)

 • Proces coachingu indywidualnego może dotyczyć każdego zagadnienia zgłoszonego przez uczestnika. Rozpoczyna się od zdefiniowania przez uczestnika pożądanego celu, w trakcie coachingu konstruuje się odpowiednie kroki służące osiągnięciu celu (wykonanie pewnych zadań, wykształcenie nowych nawyków, rozwinięcie pożądanych umiejętności, rozwój wiedzy, stosowanie odpowiednich technik i modeli zachowań) oraz pomaga się uczestnikowi w radzeniu sobie z przekonaniami hamującymi zmianę oraz celami konkurencyjnymi.  Proces coachingu obejmuje następujące etapy:

  -Spotkanie kontraktowe.

  -Spotkania coachingowe indywidualne.

  -Badania testowe przeprowadzone w trakcie spotkań indywidualnych, wspomagające proces autoanalizy (opcjonalnie).  W coachingu grupowym, aby osiągnąć cel, coach na bieżąco udziela grupie informacji zwrotnych dotyczących komunikacji, interakcji pomiędzy członkami grupy, wkładu każdej osoby z zespołu w rezultat grupowy, etapu pracy zespołu, efektywności działań itd. Coaching grupowy jest przeprowadzany w trakcie realnych roboczych spotkań zespołu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Małgorzata Nader

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 03.2008 - teraz KLK Małgorzata Nader Sp.J. Warszawa Właściciel. Szkolenia Coaching Doradztwo 03. 1999 – 2008 Kuczkowska Lebiedzińska Konsulting, Warszawa Współwłaściciel firmy doradczej Szkolenia, doradztwo personalne i organizacyjne. 1994 - 1998 Kalkstein Corporate Training, Warszawa Partner, Dyrektor Merytoryczny Odpowiedzialna za: konsultacje w dziedzinie Human Resources, szczególnie dotyczące szkoleń i rozwoju karier pracowniczych, sprzedaż szkoleń otwartych i zamkniętych, opracowywanie strategii szkoleń dla firm polskich i międzynarodowych, opracowywanie nowych programów szkoleniowych, dobór, szkolenie i superwizja trenerów, przeprowadzanie szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, budowania zespołów, komunikacji, kierowania zespołami ludzkimi i szkolenia dla trenerów. konsultacje w dziedzinie Human Resources, szczególnie dotyczące szkoleń i rozwoju karier pracowniczych, sprzedaż szkoleń otwartych i zamkniętych, opracowywanie strategii szkoleń dla firm polskich i międzynarodowych, opracowywanie nowych programów szkoleniowych, dobór, szkolenie i superwizja trenerów, przeprowadzanie szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, budowania zespołów, komunikacji, kierowania zespołami ludzkimi i szkolenia dla trenerów. 1994 Kinoulty Research, Warszawa Moderator Odpowiedzialna za: przygotowanie, przeprowadzenie i analizę danych w projektach badań opinii konsumenckiej 1991 - 1994 Agencja Nieruchomości, Warszawa Właściciel 1988 - 1991 Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Psychoterapeuta Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. WYKSZTAŁCENIE 1996 - 1998 Dwuletni trening NLP zakończony Licencją Master Practitioner of NLP 1994 - 1996 Cykl szkoleń z dziedziny sprzedaży i zarządzania w Tack Training International 1982 - 1988 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH angielski dobry rosyjski średni UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE prawo jazdy, znajomość zagadnień IT (Windows, Word, Excel). Certyfikat coacha International Coaching Community Zarówno bieżące sprawy ludzi, jak i ich nie odkryte jeszcze możliwości są dla mnie najważniejsze.

Szkolenia o podobnej tematyce