16 Godzin, 2 Dni

CO2 Controlling strategiczny

więcej terminów () mniej terminów
 • · Pogłębienie wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wolnej konkurencji

  · Optymalizacja procesu zarządzania finansami

  · Prezentacja technik i narzędzi stosowanych do efektywnego zarządzania finansami

  · Maksymalizacja wyniku firmy poprzez trafne inwestycje i skuteczne bieżące zarządzanie finansami

 • 1. Opracowywanie strategii
  1.1 Analiza otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja.
  1.2 Analiza konkurentów.
  1.3 Określanie pozycji konkurencyjnej organizacji.
  1.4 Analiza wewnętrzna organizacji.
  2. Rola controllera w budowie strategii.
  3. Zarządzanie strategiczne.
  2.1 Poziomy zarządzania strategicznego
  2.2 Składniki zarządzania strategicznego
  2.3 Proces zarządzania strategicznego.
  2.4 Elementy analizy strategicznej.
  4. Formułowanie planu strategicznego.
  5. Strategia Zarządzania Wartością Firmy (Value Based Management).
  5.1 Koncepcja zarządzania wartością firmy na tle innych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwami.
  5.2 Wzrost wartości firmy jako cel działania kadry kierowniczej firmy.
  5.3 Kluczowe czynniki sukcesu w kreowaniu wartości - kształtowanie wartości przedsiębiorstwa,
  5.4 Metoda pomiaru wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metod opartych o wolne przepływy gotówkowe - praktyczne zastosowania modelu.
  5.5 Inne metody pomiaru efektywności zwiększania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy: EVAŇ (Ekonomiczna Wartość Dodana), MVA (rynkowa wartość dodana), CFROI (zwrot z inwestycji wyrażony przepływami gotówkowymi).
  5.6 Budowa strategii przedsiębiorstwa opartej o jego wartość.
  6. Strategiczna Karta Wyników.
  6.1 Konieczność stosowania zarządzania strategicznego.
  6.2 Zależność pomiędzy celami strategicznymi, a operacyjnymi - główne problemy.
  6.3 Koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard).
  6.4 Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) jako narzędzia monitorowania realizacji strategii przedsiębiorstwa.
  6.5 Wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard)- zasady, procedura, przykład praktyczne.
  7. Metody kompleksowego monitorowania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oparta na koncepcji Ekonomicznej Wartości Dodanej – EVA.
  8. Wykorzystanie controllingu do opracowania i wdrożenia systemów wynagradzania pracowników – studia przypadków.

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej. Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań. Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.

 • Kadry menedżerska oraz specjaliści ds. controllingu.

Szkolenia o podobnej tematyce