16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

CHINY, JAPONIA, KOREA - ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ, NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA Z PARTNERAMI Z KRAJÓW AZJATYCKICH.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • GŁÓWNYM CELEM WARSZTATÓW JEST:
  Przygotowanie uczestników do prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami /pracownikami z Azji i zapoznanie ich z trudnościami wynikającymi z różnic pomiędzy nimi a polską kulturą prowadzenia działalności handlowej.

  W czasie warsztatów omawiane będą przypadki osiągnięcia sukcesu w kooperacji pomiędzy firmami polskimi i azjatyckimi, ale także niepowodzeń i nieporozumień na tej płaszczyźnie.
  Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która pomoże ominąć potencjalne zagrożenia, nie dopuścić do nieporozumień i mile zaskoczyć partnerów znajomością ich kultury, niewątpliwie zwiększając szanse na zawarcie korzystnego porozumienia. Umiejętności te pozwolą skuteczniej rozpoznawać intencje partnerów i zrozumieć ich zachowania zarówno podczas spotkań biznesowych jak i w sytuacjach nieformalnych.

 • 1. Wiedza na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej w Azji konfucjańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Chin.

  - Jak zbudowano fabrykę świata? Geneza i odniesienia do sytuacji gospodarczej Korei i Japonii.
  - Globalizacja - wzrastające znaczenie Chin w dzisiejszym świecie.
  - Obraz Chin w Polsce. Stereotypy i niepełna wiedz o przemianach w Państwie Środka.
  - Społeczeństwa Azji Wschodniej - fale rozwoju. Kultura państw Azji Wschodniej a ich wzrost gospodarczy.
  - Chiny ”Wschodzące supermocarstwo” a układ sił na świecie.

  2 Kulturowe modele zachowań w biznesie - różnice w funkcjonowaniu firm polskich i azjatyckich:

  - Koncepcja różnic międzykulturowych - wymiary kultury chińskiej a polskiej.
  - Praktykowanie różnic międzykulturowych - komunikacja bezpośrednia vs pośrednia.
  - Style komunikacji - powściągliwość chińskiej kultury biznesu. Przestrzeń interpersonalna. Sytuacje oficjalne i prywatne.
  - Niewerbalne zachowania w chińskiej kulturze biznesu. Praktyka bezpośrednich/pośrednich wypowiedzi w realiach azjatyckich.
  - Tolerancja niepewnych sytuacji w kulturze chińskiej a w kulturze polskiej. Case studies.
  - Podejście do czasu: czas monochromiczny vs polichromiczny w Chinach i w Polsce.
  - Dystans do władzy/ hierarchia. Praktykowanie dużego i małego dystansu do władzy.
  - Asertywność- na ile rozwinięta w Azji?
  - Kolektywizm rodzinny i instytucjonalny w Azji Wschodniej i w Polsce.
  - Orientacja humanistyczna - bycie sprawiedliwym, altruistycznym, miłym - w Azji Wschodniej i w Polsce.

  3. Wiedza o kulturze Azji konfucjańskiej w aspekcie biznesowym.

  - Pojęcie zachowań harmonii w chińskim społeczeństwie. Nacisk na relacje vs na zadanie. Harmonia jako ważny element w innych społeczeństwach Azji Wschodniej. Teoria oraz praktyka trudnych sytuacji.
  - Znaczenie ”twarzy” w kulturze chińskiej - omówienie pojęcia, praktyka trudnych sytuacji. Pojęcie godności/ honoru w innych społeczeństwach Azji wschodniej.
  - Kultura Guanxi - sieci społecznych relacji - teoria oraz praktyka - analiza case studies z udziałem Chińczyków i obcokrajowców.
  - Etykietalność/ ceremonialność zachowań w kulturze Azji Wschodniej. Analiza. Sase studies.
  - Hierarchiczna struktura społeczeństwa chińskiego i innych społeczeństw Azji Wschodniej. Propartnerskość oraz wyznaczniki statusu. Analiza. Case studies.

  4. Negocjacje z chińczykami.

  - Specyfika rozwiązywania konfliktów w Chinach: metody konfrontacyjne; metody niekonfrontacyjne, uznawane przez Chińczyków za proaktywne.
  - Proces negocjacji charakterystyczny dla partnerów z Państwa Środka: identyfikowanie właściwego interlokutora;

  a.) taktyki negocjacyjne np. autodeprecjacja, celowe nieporozumienie, sposoby prowokacji, redefiniowanie żądań, itp.
  b.) taktyki wywierania presji; style argumentacji.

  - Dopuszczalne strategie kontra i alternatywne taktyki polskiego partnera.

  5. Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat negocjacji z azjatami (rozwiązywanie case studies).

  - Emmerson Electric Suzhou - leadership/ przywództwo w Chinach, Elli Lilly and the company - Personel w Chinach, Beijing w Chinach - Relacje w Chinach.

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

  Podczas szkoleń zamkniętych istnieje możliwość skoncentrowania się na wybranym kraju (Chiny, Japonia, Korea).
  - Szkolenie zamknięte może zostać przystosowane do potrzeb osób zaawansowanych, mających częste kontakty z Azjatami.
  - Proponujemy również treningi integracyjne dla wielokulturowych grup pracowników, które pomogą usprawnić komunikację i wzajemne zrozumienie oraz przyczynią się do wzrostu skuteczności ich działań.
  - Organizujemy również warsztaty z zakresu współpracy z kontrahentami z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

 • zaświadzczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, case studies, prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje.

 • Warsztaty są przeznaczone dla dwóch grup odbiorców:

  - polskich przedsiębiorców prowadzących interesy w Azji i mających już doświadczenie we współpracy z azjatyckimi partnerami handlowymi,
  - polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wejściem na rynek wschodni, szczególnie chiński. Chcą więc poznać chińską kulturę biznesu i metody efektywnej komunikacji w pracy z Chińczykami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie. Cena szkolenia zawiera przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. - Podczas szkoleń zamkniętych istnieje możliwość skoncentrowania się na wybranym kraju (Chiny, Japonia, Korea). - Szkolenie zamknięte może zostać przystosowane do potrzeb osób zaawansowanych, mających częste kontakty z Azjatami. - Proponujemy również treningi integracyjne dla wielokulturowych grup pracowników, które pomogą usprawnić komunikację i wzajemne zrozumienie oraz przyczynią się do wzrostu skuteczności ich działań. - Pomoc w przygotowaniu pracowników do misjii handlowych i wyjazdów na targi. - Organizujemy również warsztaty z zakresu współpracy z kontrahentami z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskie

Dr Karolina Mazurowska – psycholog międzykulturowy, trenerka, tłumacz języka chińskiego, specjalista ds. interkulturowej psychologii biznesu i organizacji miedzykulturowych. Pracownik SWPS w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, różnic międzykulturowych, warsztaty kulturowe dla polskich biznesmenów współpracujących z partnerami azjatyckimi. Jako reprezentant i tłumacz firm polskich w Chinach zdobyła szerokie doświadczenie w negocjacjach z Chińczykami. Zorganizowała i prowadziła wiele misji gospodarczo-edukacyjnych do Chin.Dr Monika Biłas- Henne – psycholog międzykulturowy. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, różnic międzykulturowych, warsztaty i treningi kulturowe dla środowisk biznesowych i naukowych.

Szkolenia o podobnej tematyce