24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 14

Certyfikowany Praktyk PRISM

Warszawa Termin pewny 3 899,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - poznasz budowę modelu teoretycznego PRISM,
  - nauczysz się jak interpretować raport główny i 4 raporty dodatkowe PRISM,
  - dowiesz się, w jaki sposób budować ścieżki karier i prowadzić sesję informacji zwrotnych,
  - poznasz możliwości wykorzystania raportów PRISM w swojej firmie: od rekrutacji, diagnozę kultury organizacyjnej po ocenę,
  - nauczysz się wprowadzać model PRISM do projektów szkoleniowych.

 • Wprowadzenie do PRISM Brain Mapping:
  neuronauka i jej wpływ na współczesny biznes
  dlaczego mierzymy zachowanie, a nie osobowość
  identyfikacja zachowań
  najnowasze badania
  punkty odniesienia-jak dobrze znasz siebie

  Model teoretyczny:
  osie behawioralne
  kompetencje-falsyfikacja typu
  modyfikowanie zachowań
  w jaki sposób tworzy się zachowanie - komórki mózgowe i połączenia neuronalne
  chemia mózgu a podejmowanie decyzji
  jak mózg widzi świat - percepcja/postrzeganie a rzeczywistość

  Model PRISM w praktyce:
  istotność kolorów poszczególnych kwadrantów
  silne cechy i "przesilone" cechy
  potrzeby behawioralne - wpływ środowiska
  ćwiczenie praktyczne: "Jaki jest ich profil?"+ feedback
  Mapy PRISM
  interpretowanie profilu
  osiem wymiarów PRISM
  wymiary przeciwstawne - jak wpływają na siebie nawzajem?
  jak analizować 3 "Mapy" profile
  analiza Twojego profilu
  weryfikacja naukowa raportów

  Dodatkowe raporty w PRISM i ich interpretacja:
  PRISM a stres i wypalenie zawodowe
  raport inteligencji emocjonalnej
  raport wielkiej piątki
  raport odporności psychicznej

  PRISM w procesie rekrutacji:
  jak tworzyć benchmark stanowiskowy
  praca dla Viki - ćwiczenie benchmarkingowe
  Tesburys- ćwiczenie benchmarkingowe
  przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem PRISM
  analiza rozmów kwalifikacyjnych
  systemem PRISM do rekrutacji on-line
  ocena feedbacku oraz tworzenia benchmarku

  Analiza kariery PRISM. Przeprowadzanie rozmów rozwojowych z wykorzystaniem PRISM.
  Możliwości wykorzystania PRISM:
  Ocena 360o PRISM
  Team Performance Diagnostic
  Talent Finder w rekrutacji
  Diagnoza Kultury Organizacji

  Zadanie wdrożeniowe.
  Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego on-line.
  Sesja na platformie on-line:
  omówienie zadania wdrożeniowego
  analiza raportu 1-3 "klientów"
  przygotowanie informacji zwrotnej,
  sesja pytań roboczych.

 • TAK

 • 3 899,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce