24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 14

Certyfikowany Praktyk PRISM

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - poznasz budowę modelu teoretycznego PRISM,
  - nauczysz się jak interpretować raport główny i 4 raporty dodatkowe PRISM,
  - dowiesz się, w jaki sposób budować ścieżki karier i prowadzić sesję informacji zwrotnych,
  - poznasz możliwości wykorzystania raportów PRISM w swojej firmie: od rekrutacji, diagnozę kultury organizacyjnej po ocenę,
  - nauczysz się wprowadzać model PRISM do projektów szkoleniowych.

 • 1. Wprowadzenie do PRISM Brain Mapping:
  o neuronauka i jej wpływ na współczesny biznes
  o dlaczego mierzymy zachowanie, a nie osobowość
  o identyfikacja zachowań
  o najnowsze badania
  o punkty odniesienia-jak dobrze znasz siebie
  2. Model teoretyczny:
  o osie behawioralne
  o kompetencje-falsyfikacja typu
  o modyfikowanie zachowań
  o w jaki sposób tworzy się zachowanie - komórki mózgowe i połączenia neuronalne
  o chemia mózgu a podejmowanie decyzji
  o jak mózg widzi świat - percepcja/postrzeganie a rzeczywistość
  3. Model PRISM w praktyce:
  o istotność kolorów poszczególnych kwadrantów
  o silne cechy i "przesilone" cechy
  o potrzeby behawioralne - wpływ środowiska
  o ćwiczenie praktyczne: "Jaki jest ich profil?"+ feedback
  o Mapy PRISM
  o interpretowanie profilu
  o osiem wymiarów PRISM
  o wymiary przeciwstawne - jak wpływają na siebie nawzajem?
  o jak analizować 3 "Mapy" profile
  o analiza Twojego profilu
  o weryfikacja naukowa raportów
  4. Dodatkowe raporty w PRISM i ich interpretacja:
  o PRISM a stres i wypalenie zawodowe
  o raport inteligencji emocjonalnej
  o raport wielkiej piątki
  o raport odporności psychicznej
  5. PRISM w procesie rekrutacji:
  o jak tworzyć benchmark stanowiskowy
  o praca dla Viki" - ćwiczenie benchmarkingowe
  o "Tesburys" - ćwiczenie benchmarkingowe
  o przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem PRISM
  o analiza rozmów kwalifikacyjnych
  o systemem PRISM do rekrutacji on-line
  o ocena feedbacku oraz tworzenia benchmarku
  6. Analiza kariery PRISM. Przeprowadzanie rozmów rozwojowych z wykorzystaniem PRISM.
  7. Możliwości wykorzystania PRISM:
  o Ocena 360o PRISM
  o Team Performance Diagnostic
  o Talent Finder w rekrutacji
  o Diagnoza Kultury Organizacji
  8. Zadanie wdrożeniowe.
  9. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego on-line.
  10. Sesja na platformie on-line:
  o omówienie zadania wdrożeniowego
  o analiza raportu 1-3 "klientów"
  o przygotowanie informacji zwrotnej,
  o sesja pytań roboczych.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce