80 Godzin, 8 Dni

grupa max.

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Kraków Trwa nabór 2 185,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU
  według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


  ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE

  - Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków (80 h warsztatów):

  * moduł rachunkowości 40h – zajęcia z ekspertem księgowym
  * moduł podatkowy 16h – zajęcia z doradcą podatkowym
  * moduł analiz i controllingu 16h – zajęcia z kontrolerem finansowym
  * moduł prawa pracy 8h – zajęcia z kierownikiem działu kadr i płac

  - 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych.
  - Na zajęciach zdobędziesz KOMPETENCJE i UMIEJĘTNOŚCI. Poznasz zaawansowaną rachunkowość finansową, rachunek kosztów, controlling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość finansową.
  - Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.
  - Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


  DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

  - Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
  - PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
  - UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
  - Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


  DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

  - CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO kod zawodu 121101wg klasyfikacji MPiPS
  - ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN
  ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  - Możliwość spłaty w ratach 0%
  - Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
  - 30 DNI opieki poszkoleniowej
  - PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
  - Atrakcyjne rabaty i zniżki na udział w kolejnych kursach


  DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

  - SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy
  - NARZĘDZIA, które będziesz wykorzystywał w pracy Głównego Księgowego (po kursie będziesz potrafił nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję)
  - OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
  - Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

 • Moduł I. Rachunkowość - 40 h
  Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości:

  ustawa o rachunkowości
  KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
  MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
  Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
  Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
  Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
  Wartości zawodowe i etyka

  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

  istota kosztów i kryteria ich kwalifikacji
  koszty wytworzenia produktów
  metody kalkulacji kosztu jednostkowego
  koszty produkcji nie zakończonej
  koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
  rachunkowość zarządcza

  Sprawozdawczość finansowa

  sprawozdanie finansowe jednostki
  sprawozdanie skonsolidowane
  rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
  zakres sprawozdania, treść, terminy
  badanie sprawozdań finansowych

  Elementy związane z działalnością gospodarczą

  gospodarka finansowa a wpływ otoczenia
  źródła finansowania działalności gospodarczej
  wartość pieniądza w czasie

  Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą

  rozpoczęcie działalności
  przekształcenie
  likwidacja

  Technologia informacji w rachunkowości

  kontrola nad systemami informacyjnymi
  użytkowanie systemów
  wykorzystanie systemów informacyjnych do oceny działalności gospodarczej
  sprzęt komputerowy i oprogramowanie
  systemy Klasy ERP i ich funkcjonowanie
  dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości

  Moduł II. Analiza finansowa i controlling - 16 h

  analiza sprawozdań finansowych
  metodologia analizy
  analiza ryzyka
  definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
  analiza wskaźnikowa
  analiza potencjału strategicznego firmy, analiza konkurencji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
  analiza kluczowych czynników sukcesu
  controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości

  Moduł III. Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami - 16 h

  nowelizacja Kodeksu pracy – przedstawione zmiany z przykładami praktycznymi,
  Kodeks cywilny – najważniejsze informacje, na które należy zwrócić uwagę
  ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – zasady podlegania ubezpieczeniom, różne przypadki
  formy ubezpieczeń: społeczne, zdrowotne, inne
  zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  oraz niektórych innych ustaw w zakresie uprawnień rodzicielskich
  zasady postępowania wsystem prawa krajowego
  system prawa UE
  międzynarodowe prawo podatkowe
  kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
  prawo karno-skarbowe
  ordynacja podatkowa
  podatek dochodowy od osób prawnych
  podatek dochodowy od osób fizycznych
  opłata skarbowa,
  podatek PCC
  podatki kosztowe
  podatek VAT,
  podatek akcyzowy
  prawo celne i dewizowe
  pobór podatku różnych przypadkach – przykłady z życia wzięte
  nowe interpretacje GIODO
  dyskusja i odpowiedzi na pytania

  Moduł IV. Prawo pracy i ubezpieczenia - 8 h

 • ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM I UZYSKAJ CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

 • ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRĄ WYKORZYSTASZ W PRACY

  Kierując księgowością firm, musisz posiadać wiedzę z wielu dziedzin. Na zajęciach:
  - będziesz analizował sprawozdania finansowe firm (również pod kątem ryzyka i wskaźników),
  - poznasz krajowy, międzynarodowy i europejski system podatkowy; dowiesz się, jak przebiega kontrola skarbowa i jak wygląda nadzór podatkowy,
  - poznasz zasady zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu
  - poznasz prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce m.in. poznasz źródła finansowania firm
  - dowiesz się, jak funkcjonują systemy klasy ERP, jak prowadzić ich nadzór i dokumentację
  - i wiele, wiele innych (poniżej znajdziesz program merytoryczny Kursu)


  ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI

  - Na Kursie zdobędziesz praktyczne narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać w pracy głównego księgowego natychmiast po zajęciach.
  - Po Kursie będziesz potrafił wybierać najlepsze rozwiązania prawne i rozliczeniowe dla Twojej firmy i Twoich klientów.
  - Uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych.
  - Będziesz potrafił efektywniej zarządzać księgowością firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję.
  - Jako liderzy rachunkowości pokażemy Ci, jak praktycznie kierować rachunkowością, polecimy Ci książki, artykuły i wskażemy dalszą drogę rozwoju zawodowego

 • TEN KURS WŁAŚNIE DLA CIEBIE

  - jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (nie jest to wymóg - wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić)
  - pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie
  - masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku głównego księgowego
  - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu, umiejętnie kierować jej finansami
  - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).


  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

  - wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
  - napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  - zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  - lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 2 185,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  Możliwość spłaty w ratach 0%, 30 dni opieki poszkoleniowej, atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Zajęcia prowadzi ekspert rachunkowości, dyrektor finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy i ekspert kadr i płac. Wszyscy Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, biznesowe i zarządcze

Szkolenia o podobnej tematyce