48 Godzin, 6 Dni

grupa max.

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242310,242307)

Kraków Trwa nabór 1 479,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
  Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU
  242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


  ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ

  - Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h)
  - Na zajęciach poznasz najnowsze zmiany w KODEKSIE PRACY w 2017 r.
  - Zyskasz wiedzę dot. zasad ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW w firmach polskich i zagranicznych
  - Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować i rozliczać CZAS PRACY, unikać pułapek na liście płac, poprawnie dokonywać POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, rozliczać NIEOBECNOŚCI pracowników w pracy, urlopy, zasiłki, korekty.
  - Nauczysz się sporządzać DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ i AKTA OSOBOWE, poznasz wymogi GIODO.
  - Nauczysz się dokonywania rozliczeń z PFRON i ZFŚS.
  - W praktyce poznasz zasad współpracy i odpowiedniego reprezentowania firmy przed organami ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy i ZUS, GUS)
  - Po Kursie zyskasz 30 DNI e-mailowej OPIEKI POSZKOLENIOWEJ.


  DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ

  - Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
  - PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
  - UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
  - Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


  DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ

  - CERTYFIKT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM z kodami zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS*
  - ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych
  - Możliwość spłaty w ratach 0%
  - Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
  - 30 DNI opieki poszkoleniowej
  - PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
  - Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


  DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ

  - PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy w obszarze kadr i płac
  - SPECJALISTYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
  - OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
  - Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

 • MODUŁ: 1. POTRĄCENIA, PREMIE, DODATKI, PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC, KOREKTY, PŁACE - 16 H
  1. Zasady rozliczania wpłat składek przez płatników
  2. Potrącenia z wynagrodzeń w praktyce:
  3. Premie, nagrody – rodzaje, pojęcia, zasady, wpływ na wysokość innych świadczeń i urlopów.
  4. Praktyczne obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
  5. Postępowanie i naliczenia wynagrodzenia wypłacane po śmierci pracownika – regulacje, zasady, rozliczenia podatkowe
  6. Pułapki na liście płac - niestandardowe przypadki
  7. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym lub nadpłaconym naliczeniem wynagrodzenia na liście płac

  MODUŁ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZFŚS - 8 H
  1. Koszty uzyskania przychodu i zaliczki na podatek dochodowy:
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – najnowsze regulacje.
  3. Rozliczenia podatkowe, wnioski, PIT-OP.
  4. Terminy złożenia oświadczeń PIT-WZ.
  5. Zaprzestanie stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek (na wniosek i bez wniosku pracownika).
  6. Oświadczenia pracowników o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możliwość jego odwołania.
  7. Podwyższone koszty uzyskania przychodów i limity dla twórców.
  8. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kup po ustaniu stosunku pracy.
  9. Kwota wolna od podatku.
  10. Opodatkowanie zapomóg losowych i świadczeń.
  11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  12. Opodatkowanie i składkowanie świadczeń finansowanych z ZFŚS i innych źródeł:
  13. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku według najnowszych regulacji:
  14. Praktyczne przygotowanie do kontroli PIP, Urzędu Pracy i ZUS – zakres i zasady, procedury, obowiązki pracodawcy, skutki i możliwość odwołań.

  MODUŁ III: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ROZLICZENIA Z PFRON - 8 H
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością
  3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON

  MODUŁ IV: EFEKTYWNE USTALANIE ORGANIZACJI CZASU PRACY I JEGO ROZLICZENIE - 8 H
  1. Praktyczny przegląd systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych:
  2. Rozkłady czasu pracy pracowników:
  3. Rozkłady cząstkowe czasu pracy i ewidencje czasu pracy w praktyce:
  4. Praca w godzinach nadliczbowych oraz niedziele i święta
  5. Praktyczne rozliczanie czasu pracy - zasady, obowiązki, rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, czasu pracy kadry kierowniczej.
  6. Praca w dni wolne oraz w porze nocnej:
  7. Dyżury, podróże służbowe, czas pracy a szkolenia pracowników – zasady rozliczania

  MODUŁ V: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP - 8 H
  I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym - Pracownicy oddelegowani do państw UE
  1. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce
  2. Delegowanie pracowników poza granice Polski – gdzie będą ubezpieczeni?
  II. Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika - zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
  IV. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego
  V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
  VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - pit-11
  VII. Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

  Pełny program Kursu znajdziesz na naszej stronie internetowej.

 • - CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS na poziomie zaawansowanym
  - ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


  JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

  Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Gdy zdasz egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium, zdobędziesz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS . Egzamin ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz również z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

 • CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

  - INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rozwiązań kadrowo-płacowych
  - WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
  - PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON)
  - MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń i rozliczenia czasu pracy
  - UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
  - DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
  - WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
  - KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
  - OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania
  - ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
  - INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
  - Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
  - BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


  JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

  - W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia.
  - Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.
  - Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji.
  - Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSU.
  - Zapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.

 • TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

  - Chcesz podnieść swoje kwalifikacje
  - Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
  - Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg)
  - Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej lub biurze rachunkowym
  - Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje. Dobry kontakt z prowadzącym, możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.


  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

  - wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
  - napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  - zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  - lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 479,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  Możliwość spłaty w ratach 0%, 30 dni opieki poszkoleniowej, Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm

Szkolenia o podobnej tematyce