10 Godzin, 2 Dni

CENY TRANSFEROWE - OBRONA I DOKUMENTACJA (warsztaty praktyczne)

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przybliżenie praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem i skuteczną obroną cen transferowych, a także zmianami do Ordynacji Podatkowej wprowadzającymi możliwość zawarcia porozumień w zakresie cen transferowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące problemy praktyczne:

 • Dzień I
  Godz. 9.30 – 15.30.
  1. Istota cen transferowych dla bezpieczeństwa finansowo-podatkowego przedsiębiorcy
  - co to są ceny rynkowe?
  - jakie sankcje wiążą się z zastosowaniem cen nierynkowych?
  - 50% karna stawka podatkowa za brak dokumentacji cen transferowych – kiedy może być zastosowana?
  - zjawisko podwójnego ekonomicznego opodatkowania dochodu
  2. Podmioty powiązane – definicja praktyczna
  3. Najczęściej kontrolowane rodzaje transakcji usługowych i towarowych – jak przygotować się do ich obrony:
  a. zakup usług zarządzania oraz umowy o podziale kosztów
  b. sprzedaż produkcji po cenach niższych niż uzyskiwane na rynku
  c. strata na działalności dystrybucyjnej
  4. Jak zweryfikować rynkowość stosowanych cen transferowych:
  a. analiza funkcjonalna transakcji jako podstawa weryfikacji cen transferowych
  b. podatkowe metody wyceny transakcji i ich zastosowanie
  c. benczmarking cenowy
  5. Porozumienia z Ministrem Finansów w sprawie cen transakcyjnych – ich funkcja i tryb zawierania

  Dzień II

  Godz. 9.30 – 13.00.

  1. Rola dokumentacji cen transferowych
  2. Praktyczna interpretacja przepisów art. 9a UPDOP (wymogi dokumentacyjne):
  a. zakres podmiotowy i przedmiotowy
  b. progi wartościowe
  c. zalecane zasady organizacji procesu sporządzania dokumentacji
  3. Obowiązkowe elementy dokumentacji cen transferowych:
  a. analiza funkcjonalna
  b. analiza kosztów
  c. zasady kalkulacji cen transferowej
  d. analiza stosowanej strategii gospodarczej
  e. analiza korzyści związanych z nabyciem świadczeń niematerialnych
  4. Schemat dokumentacji cen transferowych – omówienie wzorca dokumentacyjnego

 • tak

Doradca podatkowy, menedżer Zespołu Cen Transferowych Deloitte, gdzie jest odpowiedzialny za bieżącą realizację projektów w zakresie analizy podatkowo-ekonomicznej transakcji pomiędzy kontrahentami powiązanymi.Menedżer w Zespole Cen Transferowych Deloitte, jest ekonomistą. Posiada 6 letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu cen transferowych. W szczególności, projekty, w których dotychczas uczestniczył obejmowały następujące zagadnienia:

Szkolenia o podobnej tematyce