142 Godzin, 13 Dni

grupa max. 15

Business Trainer Certificate (BTC)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Business Trainer Certificate (BTC) - nowy program dla trenerów biznesu, który łączy w sobie nowatorskie podejście (np. diagnoza kompetencji trenerskich), nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami. Na rynku jest tylko jeden taki program dla trenerów biznesu!
  Cele szkolenia
  1)Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole
  2)Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
  3)Poznanie metodologii i technik szkoleniowych
  4)Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń
  5)Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe
  6)Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych
  7)Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa
  8)Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

 • PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU BUSINESS TRAINER CERTIFICATE (BTC)


  Sesja I. Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego
  ZARZĄDZAJ GRUPĄ!


  1. Specyfika uczenia dorosłych

  - Jak uczą się dorośli
  - Psychologiczne mechanizmy uczenia się - elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
  - Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
  - Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
  - Style uczenia się
  - Bariery w uczeniu się dorosłych

  2. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego

  - Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
  - Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
  - Specyfika pracy z grupami biznesowymi
  - Techniki aktywizowania grupy
  - Abecadło trenerskie - prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy
  - Wybrane metody prowadzenia szkoleń
  - Humor w kontekście treningu

  3. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego

  - Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
  - Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia - podstawowe zasady procesu grupowego
  - Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
  - Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego
  - Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
  - Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

  Sesja II. Praca z głosem i ciałem – głos i ciało jako narzędzia pracy trenera
  ZARZĄDZAJ SOBĄ!


  1. Metody i narzędzia pracy głosem. Dlaczego głos najlepiej ćwiczyć rano?

  - Czy głos jakim mówię jest najskuteczniejszy? – ćwiczenie
  - Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos? – ćwiczenie
  - Jak stres wpływa na głos – co się dzieje z moim ciałem? – ćwiczenie
  - „Trener - skuteczny wojownik” Skuteczność technik karate zależy w dużej mierze od poprawności oddychania - jak to się łączy z moją komunikacją trenerską
  - Dlaczego oddech ma wpływ na całą moją komunikację? – korzyści dla pracy trenerskiej
  - Jak powrócić do i-buki „dobrego oddechu”– oddechu z dzieciństwa – ćwiczenie
  - Uruchomienie tłoczni brzusznej – ćwiczenie
  - Czym jest dźwięk i czy mam na niego wpływ – ćwiczenie
  - Praca nad siłą, głośnością dźwięku – umiejętność mówienia bez obciążania strun głosowych – ćwiczenie
  - Jak rozwijać niskie, budzące zaufanie barwy.
  - Aktywizowanie mechaniczne rezonatorów: piersiowego i głowowego ćwiczenie.
  - Połączenie intencji i techniki – zgodnie z zasadą, że głos wynika z myśli – „mruczenie w górach” – ćwiczenie

  2. Metody i narzędzia pracy z własnym ciałem

  - Silendo nemo peccat – milczenie jest złotem – test świadomości ciała
  - Czy jesteś świadom, co robi Twoje ciało – analiza „przetrwać w ciszy”
  - Sesja feedbackowa – nawiązując do poprzedniego ćwiczenia analizujemy nagrania uczestników przygotowane przed warsztatem
  - Co jest najważniejsze w mowie ciała
  - Jak rozwijać mowę ciała nie tracąc naturalności – ćwiczenie
  - Budowanie elastyczności i spontaniczności w komunikacji – ćwiczenie
  - Doskonalenie porozumienia z rozmówcą, grupą – słuchanie i komunikowanie – ćwiczenie
  - Czy istnieje schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić z ciałem, by „kupić” grupę

  3. Metody i narzędzia pracy z ciałem w stresie. Zarządzaj tremą a nie walcz z nią

  - Czy wiesz gdzie koncentruje się Twój stres?
  - Diagnostyka organizmu i zdefiniowanie stref stresu – analiza indywidualnych blokad w ciele, obszarów oraz symptomów działania stresu na ciało
  - Rozluźnienie spiętych mięśni – korzyści z umiejętności rozluźniania mięśni w pracy trenera – seria ćwiczeń
  - „Sekundowe rozluźnienia” czyli jak zarządzać swoim ciałem w stresie. Początek drogi do sekundowych rozluźnień.

  PRZYGOTOWANIE DO SESJI: INDYWIDUALNA DIAGNOZA STYLU W ZAKRESIE MIMIKI, PANTOMIMIKI

  1. Jeśli uczestnicy maja taka możliwość - prosimy o nagranie swojej prezentacji, zgodnie z założeniami:

  Czas ok. 3 minut.
  Format nagrania dowolny – analogowy, cyfrowy.
  Fragment szkolenia/prezentacji – dowolny (zarówno może to być początek jak i wybrany fragment).
  Kadry – proszę o nagranie Państwa wystąpień tak, żeby była widoczna cała sylwetka na ekranie w maksymalnym zbliżeniu.

  2. Nagrania będą przekazane przed szkoleniem trenerowi prowadzącemu w celu diagnozy indywidualnego stylu w zakresie mimiki, pantomimiki i głosu. Umożliwi to przygotowanie się trenera do analizy indywidualnych „wzorców pracy ciałem i głosem” uczestników. Po analizie przez trenera i/lub wykorzystaniu na szkoleniu materiał nagrań zostanie zabezpieczony.

  3. Prosimy na sesję przyjść w niekrepującym ubraniu. Nie muszą to być dresy, ważne, by były to rzeczy, w których czujecie się Państwo swobodnie. Panie prosimy o buty na płaskim obcasie.

  Sesja III. „Toolbox trenera” - trening pracy z różnymi metodami
  KREUJ AKTYWNE METODY!


  1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera

  - Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
  - Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia
  - Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności
  - Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu
  - case study
  - zespołowe rozwiązywania problemów
  - dyskusje grupowe
  - role plays
  - gry i symulacje biznesowe
  - wideotrening
  - feedback trenerski - sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej

  2. Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi

  - Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie z metody
  - Jak zbudować studium przypadku?
  - różne podejścia do budowania studium
  - pisanie tekstu
  - testowanie
  - Mocne i słabe strony studium przypadku
  - Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku
  - Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
  - Odmiany dyskusji moderowanych
  - Trening prowadzenia dyskusji moderowanych

  3. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej

  - Zasady współpracy teamu trenerskiego
  - Zarządzanie wspólną przestrzenia
  - Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy
  - Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi
  - Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej
  - Metody budowania i wzmacniania pozycji ko – trenera
  - Model partnerskiego feedbacku rozwojowego

  Sesja IV. Zaawansowane projektowanie sesji szkoleniowej „Gra kompetencyjna® trainers’ quantum leap”
  PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!


  1. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi

  - Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw
  - Przygotowanie poszczególnych modułów szkolenia
  - Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych
  - Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego z założonymi celami
  - Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia
  - Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej

  2. Planowanie i przygotowywanie sesji szkoleniowej

  - Fazy sesji szkoleniowej, przebieg sesji szkoleniowej – jak organizować czas i przestrzeń by osiągnąć postawione cele szkoleniowe
  - Analiza potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia w przebiegi badania oczekiwań grupy – case study
  - Wyciąganie wniosków z analizy oczekiwań grupy w celu uwzględnienia oczekiwań grupy w przebiegu zaprojektowanego programu – jak dalece zmieniać program? – case study
  - Elastyczność programu – elastyczność trenera: jak to robić? – ćwiczenia

  3. Przeprowadzenie pokazu i procesu kalibracji scenariusza szkoleniowego

  - Rola i zadania trenera - lider merytoryczny
  - Przygotowanie procesu kalibracji programu – dobre praktyki
  - Spotkanie kreatywne- reguły efektywnej pracy zespołu trenerskiego
  - Techniki zapisu scenariusza osiowego
  - Zasady efektywnego spotkania kalibrującego
  - przejście „krok po kroku” przez scenariusz osiowy
  - przejście „krok po kroku” przez prezentację PPT
  - przejście „krok po kroku” przez handouty
  - przepracowaniem/doświadczenie kluczowych gier i ćwiczeń
  - Zamknięcie procesu kalibracji programu
  - Pilotaż programu

  Sesja V. Wywieranie wpływu w pracy trenera i trudne sytuacje szkoleniowe
  PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!


  1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

  - Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera
  - Cechy skutecznego trenera
  - Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich
  - Rola przekonań w psychologii osiągnięć - przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
  - Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje z uczestnikami
  - Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera

  2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

  - Ważne reguły wywierania wpływu - prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona
  - Wywieranie wpływu a manipulacja
  - Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
  - Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
  - Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja
  - Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
  - Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

  3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

  - Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
  - Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania
  - Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych
  - Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  - Trening radzenia sobie – scenki i role play

  Sesja VI. Kompetencje coachingowe w pracy trenera
  ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

  Zakres programowy:

  - 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna),
  tematyka warsztatów:

  Cztery filary coachingu
  Umiejętność słuchania w coachingu
  Umiejętność zadawania pytań w coachingu
  Model coachingowy TGROW
  Wartości
  Coaching w organizacjach


  WAŻNE! Realizacja programu BTC umożliwia zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching.


  Czym jest CFC?

  Coaching Fundamentals Certificate® (CFC®) – podstawowy kurs certyfikowany, adresowany zarówno dla osób zainteresowanych ścieżką coaching indywidualnego (personal/life/executive coaching), jakikorporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching). Program obejmuje niezbędne podstawy do wykorzystywania umiejętności coachingowych dla osób, które pracują, jako coachowie niezależnie działający na rynku lub z pozycji menedżera czy też odpowiadają za coaching wewnątrz organizacji.

  Z założenia program stanowi niezbędne minimum edukacyjne dla osób potrzebujących ogólnej wiedzy coachingowej w firmie poprzez swoje działania i warsztat coacha. Jest również początkiem drogi nabywania pełnej wiedzy coachingowej podczas kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma® (PCD®), Certificate in WorkplaceCoaching® (CWPC®) i wyżej.

 • Na koniec kursu otrzymują Państwo certyfikat IBD Business School (w języku polskim oraz angielskim). Istnieje też możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu International Education Society. Jest to międzynarodowy certyfikat akceptowany na całym świecie. IES wydała dotąd ponad 51.000 międzynarodowych certyfikatów, z których ich posiadacze skorzystali nie tylko w krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Afryce i Azji. Koszt certyfikatu IES - 400 zł.

 • gry szkoleniowe, tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski, mentoring, sesje coachingowe, biblioteka e-learningowa, feedback tutorski, zadania wdrożeniowe: projekty indywidualne i zadania zespołów.

 • Trenerzy biznesu
  Trenerzy wewnętrzni
  Menedżerowie zarządzający zespołami
  Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

dr Beatricze Andrzejewska
dr Anna Bugalska
Marta Gabalewicz
Dariusz Jęda
Agnieszka Jóźwik
Aureliusz Leżeński
Marcin Markowski
Magdalena Olechnowicz
dr Victor Wekselberg

Szkolenia o podobnej tematyce