130 Godzin, 0 Dni

Business Contacts - szkolenie języka angielskiego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Pogłębienie praktycznych umiejętności porozumiewania się w:

  • sytuacjach zawodowych, typowych sytuacjach biznesowych – prezentacje, negocjacje, spotkania, rozmowy telefoniczne itp.

  • życiu codziennym, podróży i innych sytuacjach nieformalnych  Słuchacze zdobywaja praktyczne umiejętności:

  • swobodnego

  • skutecznego

  • poprawnego

  porozumiewania się w mowie i w piśmie.

  Zwracamy również uwagę na różnice kulturowe, które są często przyczyną braku porozumienia między ludźmi.

 • Przed kursem:

  • ocena poziomu znajomości języka
  • analiza potrzeb

  W trakcie kursu:
  • częstotliwość spotkań, liczba godzin szkolenia – zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy
  • pomiaru efektywności szkolenia
  • możliwość indywidualnych konsultacji z lektorem
  • wewnętrzny test końcowy po zakończeniu szkolenia lub egzamin zewnętrzny
  • materiały szkoleniowe

 • Przygotowujemy do certyfikatów Cambridge ESOL - BEC oraz LCCI. • Zajęcia prowadzimy metodą komunikatywną z wykorzystaniem technik aktywizujacych.

 • Klienci korporacyjni, niezależnie od zajmowanego stanowiska dążący do aktualizacji swojej wiedzy, zainteresowani zdobywaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym jak i specjalistycznym (business, angielski dla personelu medycznego, angielski dla pracowników biurowych, hotelarzy i gastronomów, itp.)

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Rajmund Sawka

metodyk nauczania, dyrektor handlowy polskiego oddziału wydawnictwa językowego narty, rower, fotografia

Szkolenia o podobnej tematyce