16 Godzin, 2 Dni

Budowanie zespołu

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1.prezentacja różnorodnych aspektów pracy zespołowej;

  2.ćwiczenie umiejętności planowania działań zespołu dla osiągania celu;

  3.doświadczenie znaczenia integracji dla zespołu;

  4.nabycie praktycznych umiejętności motywowania członków zespołu;

  5.Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji;

  6.Podnoszenie efektywności pracy w zespole.

 • 1.organizacja jako żywy organizm: budowanie zespołu;
  2.Tworzenie norm i zasad współpracy w zespole zadaniowym (świadomość roli wartości w zespole, respektowanie wartości uznawanych przez członków zespołu);
  3.integracja;
  4.Komunikacja w zespole (świadomość różnych poziomów komunikacji, bariery komunikacyjne, co sprzyja komunikacji, dostrzeganie emocji u siebie i u innych);
  5.budowanie życzliwych relacji pomiędzy pracownikami i rozwijanie umiejętności nawiązywania współpracy;
  6.wyłanianie lidera i jego rola;
  7.rozpoznawanie zasobów indywidualnych i zbiorowych;
  8.rozwijanie umiejętności korelowania interesów indywidualnych z grupowymi;
  9.budowanie odpowiedzialności i poczucia sprawstwa;
  10.projektowanie swojego miejsca w firmie;
  11.projektowanie zamierzonego, twórczego rozwoju jednostki w ramach rozwoju firmy;
  12.motywowanie siebie i innych.

 • warsztaty zajęciowe, praca w grupach, ćwiczenia, wykłady, konwersacje itp.

 • Szkolenie skierowane jest do zespołów pracowników współpracujących ze sobą na co dzień np. działów (sprzedaży, marketingu, finansów, administracji i innych), kierowników średniego szczebla, zarządów itp.

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Doświadczona i utytułowana kadra

Szkolenia o podobnej tematyce