0 Godzin, 0 Dni

Budowanie pozytywnych relacji podczas prezentacji, negocjacji oraz innych spotkań z klientem

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem tej sesji jest przekazanie know-how, które pozwala zastosować odpowiednią strategię budowania dobrych relacji dla różnych typów klientów.

 • Gra edukacyjna, podczas której uczestnicy uświadomią sobie najważniejsze elementy
  udanych negocjacji handlowych oraz poziom swoich umiejętności

  Co sprawia, że ludzie kupują od nas
  § uświadomienie znaczenia koncentrowania się na konkretnych wartościach i specyficznych potrzebach klienta

  Sposoby odczytywania z jakim klientem mamy do czynienia
  § ćwiczenia w trafnym określaniu potrzeb klienta
  § strategia dostosowawcza – co redukować, co wzmacniać w relacjach z poszczególnymi klientami
  § dobór argumentacji, stylu wypowiedzi, rodzaju używanych przykładów

  strategiczne kroki w budowaniu pozytywnych relacji
  § Planowanie – nie zapomnij, że...
  § Wstęp – jak stworzyć dobry klimat
  § Pytania – jakie stawiać i jakich się spodziewać
  § Zalety produktów – które komu akcentować
  § Zarzuty – jak na nie reagować
  § Finał – jak finalizować transakcje
  § Obsługa po sprzedaży – czego musisz dopilnować

 • ukończenia szkolenia

 • v Podstawowe zagadnienia dotyczące tematu uczestnicy odkrywają sami w

  prowadzonych przez trenera warsztatach, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych,

  dyskusjach oraz wspólnie analizowanych przypadkach studyjnych.

  Krótkie wykłady prowadzone są w formie interaktywnej.

  Każdy z uczestników dokonuje samooceny oraz wypracowuje praktyczne rozwiązania na swoim stanowisku pracy.

  Zrozumienie treści szkolenia i stopień opanowania podstawowych umiejętności sprawdzany jest bezpośrednio na szkoleniu poprzez scenki i różnego rodzaju gry.

  Każdy z uczestników otrzymuje materiały informacyjno-ćwiczeniowe, które aktywizują jego udział w szkoleniu oraz stanowią konspekt informacji ze szkolenia. Materiały są zawsze opracowywane dla potrzeb klienta, ściśle powiązane ze szkoleniem. Wymuszając aktywny udział w zajęciach wspomagają osiąganie celów postawionych przed szkoleniem.

 • przedstawiciele handlowi, pracownicy biura obsługi klienta

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem handlowcow

Szkolenia o podobnej tematyce