16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Budowanie postawy asertywnej

7 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • - Poznanie technik asertywnej komunikacji;
  - Nauka budowania własnego wizerunku jako osoby stanowczej i świadomej własnej wartości;
  - Zweryfikowanie własnej postawy i oczekiwań wobec otoczenia;
  - Poznanie asertywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami w pracy.

 • MODUŁ I.
  ISTOTA ASERTYWNOŚCI:
  - Prawa rządzące asertywnością oraz ich wpływ na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi;
  - Zachowania asertywne a zachowanie pseudoasertywne;
  - Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej oraz asertywnej;
  - Rola stereotypu i modeli umysłowych w kształtowaniu się postawy asertywnej.

  MODUŁ II.
  PRAWA OSOBISTE:
  - Indywidualne prawa osobiste, które sobie daję;
  - Pięć praw osobistych wg Herberta Fensterheima;
  - Mapa asertywności;
  - Świadomość własnego potencjału.

  MODUŁ III.
  JA I MOJA ASERTYWNOŚĆ:
  - „Ja jestem ok. I ty jesteś ok.” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
  - Monolog wewnętrzny i jego wpływ na poziom asertywności;
  - Asertywność w kontakcie z samym sobą - zwiększanie poczucia własnej wartości.

  MODUŁ IV.
  BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ KOMUNIKACJĘ NIEWERBALNĄ:
  - Mowa ciała jako narzędzie pracy - dlaczego komunikacja niewerbalna jest tak ważna?
  Co mówi o nas mowa ciała?
  - Postawa bierna;
  - Postawa agresywna;
  - Postawa asertywna;
  - Budowanie pewności siebie poprzez postawę asertywną.

  MODUŁ V.
  ASERTYWNA KOMUNIKACJA WERBALNA:
  - Fundament asertywnej komunikacji werbalnej;
  - Asertywne słuchanie (słuchanie reaktywne);
  - Asertywne zadawanie pytań.

  MODUŁ VI.
  ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z INNYMI:
  - Asertywna odmowa – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
  - Asertywne proszenie;
  - Jasne wyznaczanie granic;
  - Sztuka egzekwowania własnych praw;
  - Wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii.

 • - Certyfikat ukończenia szkolenia na druku Biznes Edukator
  - Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • - Warsztaty,
  - Case study,
  - Scenki,
  - Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 • - Osoby, które chciałyby wzmocnić swoją asertywność w kontaktach ze współpracownikami, klientami, przełożonymi.

 • 7000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 14 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

​Trener praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia o podobnej tematyce