Budowanie Pewności Siebie i Efektywność w Biznesie.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników:
  - Zwiększenie efektywności indywidualnej i we współpracy zespołowej.
  - Posługiwanie się narzędziami efektywnego planowania.
  - Posługiwanie się Nawykami Skutecznego Działania, zwiększenie automotywacji i siły.
  - Zmiana odwagi w kontakcie interpersonalnym.
  - Zrozumienie oddziaływania własnych utrudniających przekonań.
  - Radzenie sobie w sytuacji konfliktowej.
  - Zmiana jasności myślenia w sytuacjach trudnych.
  - Radzenie sobie z manipulacją.
  - Zmiana w zakresie zarządzania emocjami.
  - Większa łatwość w wyznaczaniu granic.
  - Zwiększenie poczucia pewności siebie.
  - Umiejętność obrony przed krytyką i atakiem personalnym.

 • 1. EFEKTYWNA ZMIANA UTRUDNIAJĄCYCH PRZEKONAŃ W BIZNESIE.
  - Oś komunikacyjna komunikat Ja/Ty.
  - Bariery komunikacji.
  - Utrudniające przekonania (dotyczące: współpracy z zespołem, innych ludzi, siebie i in).
  - Założenia w myśleniu o sobie i efektywności zawodowej.

  2. NAWYKI EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ I ŻYCIOWEJ.
  - 7 Nawyków Skutecznego Działania (na podst. P. Coveya).
  - Wyznaczanie Wizji Osobistego Przywództwa.
  - Nawyki Skuteczności we współpracy z zespołem.
  - Źródła naturalnej i głębokiej motywacji w biznesie

  3. STRATEGIA PRIORYTETÓW A SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE.
  - Koło Życia i jego przydatność w kategoriach biznesowych.
  - Tworzenie własnych priorytetów w oparciu o własne Role zawodowe i pozazawodowe.
  - Macierz Eisenhowera wg. P. Coveya.
  - Sposoby na restrukturyzację spraw bieżących i rutynowych w pracy zawodowej.
  - Waga ćwiartki Planowania i Rozwoju w zmianie efektywności biznesowej.

  4. PODEJMOWANIE EFEKTYWNYCH DECYZJI.
  - Model MUD© (na podst. C. Rogers).
  - Konflikty i trudności w podejmowaniu decyzji biznesowych.
  - Decyzje osobiste, w jaki sposób decydujemy na co dzień i jak możemy sobie pomóc.

  5. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE.
  - Główne przyczyny nieporozumień w zespole.
  - Rozwiązywanie kryzysów we współpracy z klientem wewnętrznym.
  - Konfrontowanie się a unikanie. Spotkania w sytuacjach trudnych.
  - Narzędzia i techniki rozwiązywania konfliktów w zespołach i prowadzenia trudnych rozmów.
  - Ujawnianie własnego zdania w sytuacji konfliktowej.
  - Przykładowe zwroty i wypowiedzi służące rozwiązaniu sytuacji trudnych.

  6. ZMIANA POSTAW UTRUDNIAJĄCYCH SKUTECZNE DZIAŁANIE W BIZNESIE.
  - Pracoholizm.
  - Unikanie.
  - Perfekcjonizm.

  7. ŹRÓDŁA PEWNOŚCI SIEBIE – POSTAWA ASERTYWNA.
  - Intuicyjna i podręcznikowa Definicja Postawy Asertywnej.
  - Postawy życiowe wg. Harrisa.
  - Model Analizy Transakcyjnej.
  - Źródła pewności i niepewności.
  - Gry między ludźmi i ich przyczyny.
  - Radzenie sobie z manipulacją i grami między ludźmi.

  8. PRAWA ASERTYWNE I ICH REALIZACJA W ŻYCIU ZAWODOWYM.
  - Prawo do popełniania błędów, do własnego rytmu i czasu, do wyrażania uczuć, do wyrażania zakłopotania, zmieszania, wstydu in.
  - Zdefiniowanie własnych praw asertywnych.
  - Różnice między postawą asertywną, agresywną, manipulacyjną i uległą.
  - Realizacja własnych praw asertywnych w kontakcie z innymi ludźmi.
  - Wdrożenie własnych praw asertywnych – świadomość procesu.

  9. WYRAŻANIE UCZUĆ I OCZEKIWAŃ.
  - Sposoby wyrażania i komunikowania uczuć.
  - Sterownik Zarządzania Emocjami©.
  - Model wyrażania oczekiwań.
  - Wyrażanie oczekiwań we współpracy w zespole a efektywność zawodowa.

  10. OBRONA PRZED KRYTYKĄ, ODMOWA I STAWIANIE GRANIC.
  - Model obrony przed krytyką
  - Obrona przed trudną krytyką osobistą
  - Odpowiadanie na uwikłaną krytykę (wyrażoną „nie wprost”)
  - Model odmowy
  - Model obrony przed atakiem z wykorzystaniem asertywnego zaplecza

  11. PODSUMOWANIE WARSZTATU, ZADANIA WDROŻENIOWE I KONSULTACJE.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

 • Warsztat prowadzony jest: technikami aktywnymi, co oznacza angażujące formy ćwiczeń, ćwiczenia symulacyjne, gry szkoleniowe, dyskusję, pracę na wysokim poziomie koncentracji uwagi. Warsztat konfrontuje uczestników z własnymi postawami. Podstawą warsztatu jest kontrakt oparty na: autentyzmie, uważnym kontakcie i zachowaniu tajemnicy.

 • Osoby chcące podnieść swoją efektywność osobistą.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053 Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Paweł Wojciechowski.
Trener praktyk, konsultant. Certyfikowany Trener TROP. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy). Specjalizuje się w obszarach: przywództwa i zarządzania, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, technik sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, komunikacji i asertywności, kompetencji społecznych.

W 2000 roku rozpoczął pracę w sprzedaży od stanowiska Przedstawiciela Handlowego w CPP Toruń Pacific (Grupa Nestlé) a następnie Przedstawiciela Medycznego w Bristol-Myers Squibb. W latach 2003 – 2005 Dyrektor Operacyjny i Współwłaściciel biura podróży Ekotrek. Od 2005 roku związany z Fly Away Travel początkowo jako Account Manager a następnie Dyrektor Handlowy. Z sukcesem zarządzał działem handlowym doprowadzając do ponad 26% wzrostu sprzedaży usług całej firmy. Był odpowiedzialny m.in.: za wyniki handlowe firmy, opracowanie planów rocznych dla działu handlowego, prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz kluczowymi klientami. W latach 2009 – 2010 Dyrektor Handlowy w Weco Travel. Odpowiadał za przygotowanie i realizację działań sprzedażowych firmy na terenie Polski. Przyczynił się do zmiany strategii marketingowej. Przy wsparciu działu handlowego (Account i Sales Managerowie, Managerowie Oddziałów) utrzymał cel sprzedażowy w czasie kryzysu gospodarczego. Jako Dyrektor Handlowy był członkiem zespołu odpowiedzialnego za udział firmy w przetargach międzynarodowych. W trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora Handlowego prowadził dla swoich zespołów szkolenia i coaching sprzedaży. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem systemów CRM. Obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń i coachingu.

Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów i Akademię Coachingu TROP w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, jak również cykl mentoringowo-superwizyjny TROP. Prowadzi szkolenia, doradztwo zawodowe i konsultacje metodą coachingu. Jest zaangażowany we współtworzenie programów adaptacji zawodowej, działalność publicystyczną oraz pracę nad nowatorskimi, efektywnymi formami szkolenia liderów i biznesu.

W praktyce trenerskiej realizował projekty dla: Amsico Group, Fujifilm Sericol, Supremis Systemy Informatyczne, Pragma Inkaso, Fundacja Rozwoju, Hotel Arka Medical SPA, PPUH Tycner, Medela Polska, Metabo, EXPO XXI, PZZ Stoisław, Toyota Material Handling Polska, Bianor, Agencja Handlowa Ball, Bumar Electronica, X- Trade Brokers, Moto Remo, ITI Neovision, Indos, Inox-Group, Marka, Jedność Zakład Pracy Chronionej, GKN Driveline, Amica Wronki, PKO BP, Spółdzielnia Inwalidów im Dembowskiego, Spółdzielnia Inwalidów Sanol, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, MV Poland, Spółdzielnia Inwalidów Chemos, Hotel Grand, Hotel Bristol****, Hotel Aurora****, Polski Zakład Ubezpieczeń, TMS Audit, Gol-Club, Edpol, Pol- Dent, MIA, Turbo-Tec, MCX, Ediko, Wojewódzki Urząd Pracy, Sklep Polski, Polski Zakład Ubezpieczeń, Grupa LOTOS, Sefar, Motorola, Interpolska, Optomer i wielu innych.

Szkolenia o podobnej tematyce